NV Logistics spuit mist over wettelijkheid terbeschikkingstelling

In een persbericht, blindelings overgenomen door o.a. Trends en De Lloyd, beweert de directie van de NV Logistics in eerste aanleg gelijk gehaald te hebben op Crossrail voor de Brusselse Rechtbank van Koophandel. De directie concludeert daaruit onterecht dat de terbeschikkingstelling van statutaire treinbestuurders aan het filiaal wettelijk is. Alle middelen zijn blijkbaar goed om twijfelende treinbestuurders over de streep te trekken. Opnieuw wordt bevestigd dat de directie over lijken gaat en haar hand niet omdraait voor een leugen meer of minder.

Crossrail diende een klacht tegen concurrentievervalsing. Crossrail verwijst o.a. naar de overdracht van 200 locomotieven met een totale waarde van €415 miljoen en vastgoed ter waarde van €9,6 miljoen. Het is verleidelijk te spreken van ‘de roof van de eeuw’. Maar behalve dat er qua diefstal van publieke middelen serieuze concurrentie is voor de titel, wordt er strikt gezien nog niets overgeheveld naar private handen. De NV Logistics is nog volledig in handen van de NMBS Groep. ABX leert ons echter dat een verkoop snel kan gaan. Bovendien werd ABX in 2006 voor €80 miljoen verkocht aan 3i. In 2008 werd her al opnieuw te koop gezet voor €600 miljoen. Daarnaast deed de NMBS Groep nog een kapitaalinjectie van €55 miljoen en werd er nog voor €115 miljoen gesubsidieerd.

Crossrail stelt dat alle kosten met betrekking tot de overdracht en het onderhoud van rollend materieel werden verhaald op de NMBS-Groep. Als dit klopt, werd niet alleen de boekhouding vervalst, maar worden ook de kosten van de voorbereiding op de privatisering gedragen door de gemeenschap. Het is mogelijk over die inschrijving bij NMBS Mobility dat gestruikeld werd toen in mei 2011 de jaarrekening moest goedgekeurd worden. Volgens Crossrail werd het kapitaal van de NV Logistics op deze manier kunstmatig opgedreven met €18,8 miljoen.

Woensdag 26 oktober 2011 verklaarde ACOD Spoor iets gelijkaardig in het Nationaal Paritair Comité. Rangeeractiviteiten uitgevoerd voor NV Logistics worden niet aangerekend. De NMBS wordt dus jaarlijks voor tientallen miljoenen euro gerold.

Het laat Libre Parcours koud of de NV Logistics al dan niet aan concurrentievervalsing doet. We vinden niet dat de marktwerking ten volle moet kunnen spelen. Heel deze sector hoort toe aan het publiek, het transport van goederen over spoor is te belangrijk om over te laten aan de privé.

Terbeschikkingstelling op zich is toegestaan. Maar de volledige overdracht van het ‘gezag’ van de NMBS Holding aan de NV Logistics is niet wettelijk. NV Logistics schond de voorwaarden. Een handelsrechtbank is niet bevoegd om zich hierover uit te spreken, dit vergt een arbeidsrechtbank. Dat alleen al bewijst dat de directie liegt dat ze zwart ziet.

Ongeacht de uitkomst kant Libre Parcours zich tegen de filialisering. Het uiteindelijke doel is de privatisering van het goederenvervoer per spoor. NV Logistics kan niet één twee drie 350 treinbestuurders contractueel aanwerven en opleiden. NV Logistics heeft dus de statutaire treinbestuurders nodig om die periode te overbruggen. Daarna zal de directie hen ongetwijfeld laten vallen. Ook als de wet betreffende het ter beschikking stellen van 1987 wordt aangepast à la tête du client, blijft Libre Parcours zich verzetten tegen deze gang van zaken. De statutaire goederenmachinisten worden misbruikt om op termijn een verkoop aan de privé mogelijk te maken. Het goederenvervoer per spoor moet weer volledig in publieke handen komen.

bijlagen:

PDF persbericht Crossrail

PDF persbericht NV Logistics