Studiedienst CSC Transcom: terbeschikkingstelling aan NV Logistics is illegaal! Blaas het akkoord op!

Al een jaar lang dringen strijdbare militanten van verschillende spoorbonden er bij hun leiding op aan de wettelijkheid van de terbeschikkingstelling van statutaire machinisten aan NV Logistics  te onderzoeken. Ook Libre Parcours schreef meermaals dat deze constructie met haken en ogen aan elkaar hangt. Een analyse van de juridische dienst van CSC Transcom bevestigt dit nu.

Bij een terbeschikkingstelling is er maar één werkgever, de derde partij is de ‘gebruiker’. Het gezag ligt bij de werkgever. Dat kan slechts voor een klein deel overgedragen worden aan de ‘gebruiker’. Loonsonderhandelingen zijn bijvoorbeeld niet overdraagbaar. De directie van Logistics NV kan dus geen premie geven aan de statutaire internationale treinbestuurders of hun uitslaapvergoeding verhogen. Ook de omschrijving van de aard van de taken komt toe aan de werkgever. Logistics NV kan de terbeschikkinggestelden dus niet opleggen koppelingen uit te voeren als dit bij de NMBS Groep niet tot het takenpakket behoort.

Van groter belang zijn de arbeidsvoorwaarden. Uitsluitend de werkgever bepaalt de arbeids- en rusttijden, niet de ‘gebruiker’. De arbeidsvoorwaarden kunnen wel het onderwerp zijn van een conventie tussen de NMBS Groep en NV Logistics. De ‘gebruiker ‘ moet dan toezien op de naleving. Libre Parcours is benieuwd naar de inhoud van deze conventie.

Als niet aan de voorwaarden voldaan wordt, is er geen sprake van een terbeschikkingstelling. Geschillen worden uitgevochten voor een arbeidsrechtbank. De notie van een dubbele werkgever is illegaal, een dubbele arbeidsovereenkomst m.a.w. ook. Het kan niet dat statutairen onder druk gezet worden om een arbeidsovereenkomst met NV Logistics te tekenen.

Een terbeschikkingstelling is van beperkte duur. Dus niet tot aan je pensioen zoals de directie van NV Logistics vertelde op haar hotelsessies. De juridische dienst van CSC Transcom stelt nog een andere pertinente vraag: bekwam de NMBS Groep het vereiste voorafgaande akkoord van de Inspectie Sociale Wetten?

De juridische dienst van CSC Transcom deed ook de moeite de mogelijke sancties te bekijken. De celstraf bedraagt maximaal een maand. Behalve dat celstraffen onder de drie maanden niet worden uitgevoerd ten gevolge van de decennialange onderfinanciering, staat die straf helemaal niet in verhouding tot het leed. Niet alleen wordt individuele machinisten op illegale wijze het statuut ontfutseld, ook wordt een hele sector overgeleverd aan de nietsontziende winsthonger van de privé. Naast een symbolische celstraf riskeren de verantwoordelijken een strafrechtelijke boete die is geplaffoneerd op €250000. De administratieve boete is begrensd op €20000. Dit zijn geen bedragen waarvan de NMBS Groep en de NV Logistics van onder de indruk zullen zijn. Wel kunnen ze ook opgelegd worden aan de verantwoordelijken van NV Logistics.

Wanneer NV Logistics een deel van het gezag dat aan de NMBS Groep toekomt uitoefent, wordt de overeenkomst nietig verklaart en ressorteren de betrokkenen voortaan onder een contract van onbepaalde duur. Dit impliceert het verlies van het statuut.

De studiedienst van CSC Transcom concludeert dat de terbeschikkingstelling van statutairen aan de NV Logistics onwettig is. NV Logistics mag geen nieuwe arbeidsovereenkomst op basis van PC226 laten tekenen. Het is de werkgever (de NMBS Groep) die de arbeidsvoorwaarden en de rusttijden bepaalt. De enige formule die wettelijk toegestaan is, zijn ‘dienstprestaties voor rekening van’. Arbeidsvoorwaarden en rusttijden worden dus gereglementeerd door bundel 541. De studiedienst dringt erop aan dat ACV Transcom het akkoord over de oprichting van het filiaal van privaat recht op deze basis opzegt.

Dit is een opsteker voor die militanten die zich binnen ACV Transcom verzetten tegen de privatisering van het goederenvervoer per spoor. Mochten ze erin slagen hun vakbondsleiding ertoe te brengen het akkoord op te blazen, kan de leiding van ACOD Spoor zich niet langer verschuilen achter de handtekening van ACV Transcom. Het zou strijdbare militanten de ruimte geven om effectief het gevecht aan te gaan.

Tot slot nog deze kanttekening. De illegaliteit van deze constructie is een belangrijk argument om niet te tekenen, om collectief te weigeren de overstap te maken. Maar het is niet meer dan dat.  Als het parlement morgen de wetgeving wijzigt, blijft het doel privatisering. NV Logistics kan niet van de ene dag op de andere 350 contractuele treinbestuurders aanwerven en opleiden. NV Logistics heeft statutairen nodig om deze periode te overbruggen. Maar de dag dat ze hen niet meer nodig heeft, zal ze hen laten vallen als een baksteen.

> Analyse van ACV Transcom in een pdf: http://nl.libreparcours.net/wp-content/uploads/sites/2/2011/11/analysetranscom.pdf

1 reactie op “Studiedienst CSC Transcom: terbeschikkingstelling aan NV Logistics is illegaal! Blaas het akkoord op!”

  1. bijkomend argument contra logistics:zie staatsblad 11/2008 mbt regeling interoperabel vervoer in de sector spoor; voor zover in belgie thans gunstigere regels ter bescherming van de werknemers bestaan en met name in arb.tijd rijtijd,rust en verloven mag deze europese regelgeving(omgezet in belgisch recht door deze publicatie) er niet toe leiden deze beschermingsgraad te verminderen.
    mijn interpretatie van deze is dat als je het statuut inclusief de bundel 541 kunt aanschouwen als zijnde een beschermingsgraad,dan kan hieraan geen afbreuk gedaan worden

Reacties zijn gesloten.