logistics nv

Goederenmachinisten dwingen met staking belangrijke toegevingen af

De staking van goederenmachinisten heeft resultaat opgeleverd. Wat door velen als onmogelijk werd gezien en op maandag volgens de directie nog totaal onhaalbaar was, werd op dinsdag als basis voor onderhandelingen aanvaard. De staking werd grotendeels van onderuit georganiseerd en kon rekenen op een brede solidariteit en een grote vastberadenheid. Onzekerheid Met de liberalisering van … Lees meer

Het pamflet dat LibreParcours maandag aan de piketten zal verspreiden

Beste Collega’s, Weigeren voor Logistics te tekenen volstaat niet. We worden vervangen door contractuelen of treinbestuurders die wel tekenen. Logistics gaat onverminderd door met het onder druk zetten en intimideren van machinisten. Daarom hebben we eind augustus tot 32 uur gestaakt. Sindsdien werd drie keer onderhandeld. Meermaals werd duidelijk gemaakt dat we onder Technics met goederentreinen willen … Lees meer

Personeel goederentransport legt het werk neer

De afgelopen weken kwam B-Logistics in het nieuws als de verlieslatende probleemtak van de NMBS. Er wordt al langer geprobeerd om het goederentransport volledig naar de privé over te hevelen, maar dat botst op verzet van het personeel dat zich tegen de filialisering verzet. Logistics probeert momenteel machinisten op individuele basis onder druk te zetten … Lees meer

Logistics NV doet een Pinokkio: handelsrechtbank spreekt zich niet uit over naleving wettelijke bepalingen ter beschikking stelling

Libre Parcours heeft de tijd genomen om  de beslissing van de Brusselse rechtbank van Koophandel in de zaak van Crossrail tegen NMBS Holding en NV Logistics te bekijken. Crossrail steunt haar vordering op ‘antwoorden op vaakgestelde vragen: bestuurders van goederentreinen’. Een ballonnetje dat de directie van NV Logistics bijna een jaar geleden opliet. Deze tekst werd … Lees meer

NV Logistics spuit mist over wettelijkheid terbeschikkingstelling

In een persbericht, blindelings overgenomen door o.a. Trends en De Lloyd, beweert de directie van de NV Logistics in eerste aanleg gelijk gehaald te hebben op Crossrail voor de Brusselse Rechtbank van Koophandel. De directie concludeert daaruit onterecht dat de terbeschikkingstelling van statutaire treinbestuurders aan het filiaal wettelijk is. Alle middelen zijn blijkbaar goed om … Lees meer

Studiedienst CSC Transcom: terbeschikkingstelling aan NV Logistics is illegaal! Blaas het akkoord op!

Al een jaar lang dringen strijdbare militanten van verschillende spoorbonden er bij hun leiding op aan de wettelijkheid van de terbeschikkingstelling van statutaire machinisten aan NV Logistics  te onderzoeken. Ook Libre Parcours schreef meermaals dat deze constructie met haken en ogen aan elkaar hangt. Een analyse van de juridische dienst van CSC Transcom bevestigt dit nu. Bij een terbeschikkingstelling … Lees meer

Nood aan een actieplan van en door de basis!

volgend  pamflet werd afgelopen donderdagavond verspreid onder de machinisten aan de verschillende stakingspiketten: De niet met de vakbonden overlegde arbeidsvoorwaarden van NV Logistics zijn onaanvaardbaar. De arbeidsduurverlenging en het gesleutel aan de overgangen, maken dat bestuurders makkelijk 30 dagen per jaar meer moeten komen werken. Bovendien moeten ze langere prestaties kloppen. De rijtijd wordt weliswaar … Lees meer

Verenigd verzet tegen afbouw publieke spoorwegen nodig!

Alle onderdelen van het spoorverkeer liggen onder vuur. Bij het personenverkeer wil de directie 170 treinen schrappen en besparen op zowat alle elementen van dienstverlening. Bij het goederenverkeer is het statuut van het personeel bedreigd en worden verdere stappen gezet naar een privatisering die nefast is voor personeel en samenleving. Dinsdag en woensdag werd actie … Lees meer

Laat je niets wijsmaken door Logistics NV!

Op verschillende ‘hotelsessies’ zal de directie van Logistics NV haar arbeidsvoorwaarden toelichten. Deze werden niet onderhandeld met de vakbonden. De directie benadert ons individueel. Het komt erop aan hen collectief van repliek te dienen. Samen staan we sterker! Logistics NV legt de arbeidsvoorwaarden eenzijdig op, zonder overleg met de bonden Binnenlandse bestuurders werken maximum 10h … Lees meer