staking

De machinisten houden wél woord

Bij de opvolging van de staking van de machinisten van het Stockholmse voorstadsnet voor het behoud van de boordchef, merkten we onderstaande erg rake blogpost van Frances Tuuloskorpi op. De spijkers met koppen die ze met één enkele slag in het Chinese hardhout van MTR drijft, wilden we jullie niet onthouden: Francesblogg “Zowel mondeling als schriftelijk … Lees meer

Libre Parcours presenteert rekening: 3.500 personeelsleden tekort levert directie minstens 105 miljoen euro per jaar op

Spoorbaas Jo Cornu pakte uit met een becijfering van de ‘kostprijs’ van de staking van 30 juni. Hij zei dat dit de NMBS minstens 1,3 miljoen euro kost aan mislopen vervoersbewijzen. “Ik wil zo transparant mogelijk communiceren”, voegde Cornu eraan toe. Hij stelde nog dat de staking de put van de NMBS dieper zou maken, … Lees meer

Personeel MIVB voert morgen alternatieve actie

Morgenvroeg voeren de vakbonden in Brussel actie voor een beter eenheidsstatuut en tegen de bevriezing van de lonen. Een nationale vakbondsbetoging gedekt door staking stelt in de sector van het openbaar vervoer een probleem. De andere vakbondscentrales rekenen op treinen van en naar Brussel alsook op openbaar vervoer in Brussel. Een deelname van het personeel … Lees meer

Video uit de oude doos, graffiti met inhoud en een datum om te onthouden: 14 april

Onder het mom van ‘het spoor moet niet altijd even gespannen staan’: twee luchtige items die Libre Parcours in het oog sprongen alsook een boodschap van algemeen nut: [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=6JHQ2yO-33w] Een kort beeldfragment over een staking bij de Nederlandse spoorwegen. We konden niet achterhalen van wanneer de beelden dateren, maar het oude uniform katapulteert ons minstens naar de 20e eeuw. … Lees meer

Spoorstaking. Pamflet van Libre Parcours

Vanaf dinsdagavond om 22u zal het treinverkeer plat liggen door een stakingsactie. Hieronder het pamflet van Libre Parcours dat zal verspreid worden. Pamflet in PDF || Bijlage bij maandblad ‘De Linkse Socialist’ (pdf) Collega’s, Vandaag staken we tegen de ontmanteling van de NMBS Groep. Die moet ons klaar maken voor de liberalisering. Als de regering … Lees meer

Het pamflet dat LibreParcours maandag aan de piketten zal verspreiden

Beste Collega’s, Weigeren voor Logistics te tekenen volstaat niet. We worden vervangen door contractuelen of treinbestuurders die wel tekenen. Logistics gaat onverminderd door met het onder druk zetten en intimideren van machinisten. Daarom hebben we eind augustus tot 32 uur gestaakt. Sindsdien werd drie keer onderhandeld. Meermaals werd duidelijk gemaakt dat we onder Technics met goederentreinen willen … Lees meer

Pamflet van Libre Parcours voor de acties op 22 december

Libre Parcours zal aanwezig zijn op de stakingspiketten tijdens de acties op donderdag 22 december. Hierbij alvast het pamflet dat we daar zullen verspreiden. Hier kan je de pdf downloaden. Van Quickenborne voert het offensief tegen het spoorpersoneel op! Van Quickenborne probeert de pensioenhervorming door het parlement te jagen. Wat betekent dit wetsvoorstel concreet voor … Lees meer

Staking in de werkplaatsen. Verslag en interview uit Salzinnes.

Woensdag 9 november begon een staking in de werkplaatsen van de NMBS. De staking is een reactie op de herziening van het eerste spoorwegpakket op 15 november alsook een uitdrukking van de ongerustheid van het personeel over het plan B Lean. Deze beweging heeft dieperliggende wortels. Dertig jaar geleden waren er 1300 werknemers in Salzinnes, … Lees meer

Kort verslag van het stakingspiket in Vorst

Ook in Vorst stond vorige week donderdag een stakerspost. In deze  werkplaatsen gebeurt het onderhoud van de Eurostar-treinen en worden de  binnenlandse treinen klaargemaakt voor vertrek. In de gesprekken met de  arbeiders bleek vooral de bekommernis over de toekomst van het spoor en een  klare kijk op de onderhoudsproblemen met het rijdend materieel. Het is duidelijk  dat … Lees meer

Interview met een afgevaardigde van ACV Transcom aan het piket in Merelbeke

Wat is de essentie van deze actie? “We hebben met deze actie specifiek opgeroepen om enkel de werkplaatsen te laten staken om het reizigersverkeer zo weinig mogelijk te treffen.“ “Wat op til staat is tweeledig:“ “Het Be lean project onder het mom van optimaliseren van de productieprocessen, door het uitwissen van de ‘verspilde tijden’. Officieel … Lees meer