Tagarchief: goederentransport

Charleroi. Solidariteit met het spoorpersoneel!

Vrijdagochtend gingen we naar de stakerspost aan het station van Charleroi. We spraken er met een delegee over de actie die gericht was tegen de afbouw van het personeelsbestand bij het goederenverkeer en meer bepaald bij rangeerstation van Monceau. Vrijdagnamiddag maakte de directie bekend dat de beslissing uitgesteld wordt, eerder werd nog met sancties tegen het stakende personeel gedreigd. Dit is een kleine overwinning, maar de strijd is verre van gestreden. De beslissing is slechts uitgesteld. Het spoorpersoneel is vastberaden om de tijd die ze winnen te gebruiken voor acties en het coördineren van het verzet, onder meer met de collega’s van Antwerpen. Verder lezen

leestip: “Wetteren: onderzoek verband onveilig goederenvervoer en liberalisering”

Libre Parcours beveelt het artikel “Wetteren: onderzoek verband onveilig goederenvervoer en liberalisering” van Lode Vanoost warm aan. Lode Vanoost is redacteur van de Wereldmorgen en publiceert regelmatig over de spoorwegen.

ongeval-wetteren-5de-op-jaar-tijd-id4460049-1000x800-n

De afgelopen weken werden we in de reguliere pers overspoeld met berichtgeving over het ongeval in Wetteren. Weinigen wezen op het verband met de vrijmaking van de markt. Lode Vanoost doet dit wel. Terecht stelt hij dat een vermindering van de veiligheid een logisch gevolg is van de liberalisering van het goederenvervoer. In het artikel gaat hij in op de economische logica die maakt dat veiligheid moet wijken voor kortetermijnwinsten. In dat opzicht is er geen verschil met het drama in Bangladesh. Om het met Lodes woorden te zeggen “concurrentie is dodelijk voor veiligheid“.

Het pamflet dat LibreParcours maandag aan de piketten zal verspreiden

Beste Collega’s,

Weigeren voor Logistics te tekenen volstaat niet. We worden vervangen door contractuelen of treinbestuurders die wel tekenen. Logistics gaat onverminderd door met het onder druk zetten en intimideren van machinisten. Daarom hebben we eind augustus tot 32 uur gestaakt. Sindsdien werd drie keer onderhandeld.

Meermaals werd duidelijk gemaakt dat we onder Technics met goederentreinen willen blijven rijden, aan onze voorwaarden. Verder lezen

Personeel goederentransport legt het werk neer

De afgelopen weken kwam B-Logistics in het nieuws als de verlieslatende probleemtak van de NMBS. Er wordt al langer geprobeerd om het goederentransport volledig naar de privé over te hevelen, maar dat botst op verzet van het personeel dat zich tegen de filialisering verzet. Logistics probeert momenteel machinisten op individuele basis onder druk te zetten om naar het filiaal van privaat recht over te stappen. Gisteren werd het werk neer gelegd in Antwerpen en er waren ook elders acties. Verder lezen

Logistics NV doet een Pinokkio: handelsrechtbank spreekt zich niet uit over naleving wettelijke bepalingen ter beschikking stelling

Libre Parcours heeft de tijd genomen om  de beslissing van de Brusselse rechtbank van Koophandel in de zaak van Crossrail tegen NMBS Holding en NV Logistics te bekijken.

Crossrail steunt haar vordering op ‘antwoorden op vaakgestelde vragen: bestuurders van goederentreinen’. Een ballonnetje dat de directie van NV Logistics bijna een jaar geleden opliet. Deze tekst werd niet onderhandeld met de personeelsorganisaties en snel weer off line gehaald. Toch vinden we de inhoud van deze FAQ in grote lijnen terug in de presentatie die gebruikt werd op de befaamde hotelsessies. Verder lezen

Studiedienst CSC Transcom: terbeschikkingstelling aan NV Logistics is illegaal! Blaas het akkoord op!

Al een jaar lang dringen strijdbare militanten van verschillende spoorbonden er bij hun leiding op aan de wettelijkheid van de terbeschikkingstelling van statutaire machinisten aan NV Logistics  te onderzoeken. Ook Libre Parcours schreef meermaals dat deze constructie met haken en ogen aan elkaar hangt. Een analyse van de juridische dienst van CSC Transcom bevestigt dit nu. Verder lezen

Solidariteitsbericht met acties in Frankrijk dat circuleert in Antwerpen-Noord

Hieronder vindt u een solidariteitsverklaring met de collega’s van SNCF die nu in staking zijn tegen de liberaliseringpolitiek die Europa hen opdringt. Laat het duidelijk zijn dat hun strijd dezelfde is als de onze! Wij kunnen niet toelaten dat onze arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid steeds zwaarder onder druk komen te staan. Als we kijken naar Duitsland (waar vorige week ook een staking van de vakbond GDL werd georganiseerd voor gelijke arbeidsvoorwaarden en verloning voor alle machinisten), dan weten we tot welke toestanden dit leidt. Laat ons via deze brief een eerste stap zetten naar een Europees collectief verzet tegen de teloorgang van de vele goede spoorwegjobs. Verder lezen

Libre Parcours solidair met de Duitse en Franse spoormannen in staking. Naar een Europese stakingsdag tegen de liberalisering!

De Europese Unie legt de liberalisering van de spoorsector op aan de lidstaten. Het goederenvervoer per spoor en het internationale reizigersverkeer werden reeds geliberaliseerd. Met de herziening van het eerste spoorwegpakket nu dinsdag dreigen ook de ‘spoorgerelateerde diensten’ zoals de werkplaatsen opengesteld te worden aan de markt. De ‘betere leerlingen van de klas’ lopen natuurlijk voor. Elders verschuilen nationale politici zich achter de almachtige EU terwijl hun partijen deel uitmaken van de fracties die verantwoordelijk zijn voor deze neoliberale politiek. Doel is duidelijk de spoormarkt openbreken voor de winsthonger van de privé. Verder lezen

Nood aan een actieplan van en door de basis!

volgend  pamflet werd afgelopen donderdagavond verspreid onder de machinisten aan de verschillende stakingspiketten:

De niet met de vakbonden overlegde arbeidsvoorwaarden van NV Logistics zijn onaanvaardbaar. De arbeidsduurverlenging en het gesleutel aan de overgangen, maken dat bestuurders makkelijk 30 dagen per jaar meer moeten komen werken. Bovendien moeten ze langere prestaties kloppen. De rijtijd wordt weliswaar beperkt tot 9h, maar dan nog kan men je in de overige arbeidstijd treinen laten koppelen, laten klaarmaken of platzetten. Men kan je zelfs met de bedrijfswagen naar een veraf gelegen depot laten rijden. Het is duidelijk dat ook in het aantal uitslapen en dito vergoedingen gesnoeid zal worden.

Verder lezen

Met de winstlogica binnenkort 10.000 extra vrachtwagens per dag op de weg?

Gisteravond werd een spontane stakingsactie gehouden bij het goederenverkeer. Het personeel vreest dat de geplande hervormingen het statutaire karakter van de tewerkstelling bedreigen. Ook is er ongerustheid over de winstlogica die dominant wordt in een geliberaliseerde en nadien geprivatiseerde omgeving. Verspreid goederentransport (wagons van verschillende klanten) kan dan wel eens onder de hakbijl komen te liggen. Dat dit een ramp zou zijn voor zowel het personeel als het milieu en het wegverkeer, weegt blijkbaar niet op tegen de directe kortetermijnwinsten van het geliberaliseerde goederentransport.
Verder lezen