goederentransport

Charleroi. Solidariteit met het spoorpersoneel!

Vrijdagochtend gingen we naar de stakerspost aan het station van Charleroi. We spraken er met een delegee over de actie die gericht was tegen de afbouw van het personeelsbestand bij het goederenverkeer en meer bepaald bij rangeerstation van Monceau. Vrijdagnamiddag maakte de directie bekend dat de beslissing uitgesteld wordt, eerder werd nog met sancties tegen … Lees meer

leestip: “Wetteren: onderzoek verband onveilig goederenvervoer en liberalisering”

Libre Parcours beveelt het artikel “Wetteren: onderzoek verband onveilig goederenvervoer en liberalisering” van Lode Vanoost warm aan. Lode Vanoost is redacteur van de Wereldmorgen en publiceert regelmatig over de spoorwegen. De afgelopen weken werden we in de reguliere pers overspoeld met berichtgeving over het ongeval in Wetteren. Weinigen wezen op het verband met de vrijmaking … Lees meer

Het pamflet dat LibreParcours maandag aan de piketten zal verspreiden

Beste Collega’s, Weigeren voor Logistics te tekenen volstaat niet. We worden vervangen door contractuelen of treinbestuurders die wel tekenen. Logistics gaat onverminderd door met het onder druk zetten en intimideren van machinisten. Daarom hebben we eind augustus tot 32 uur gestaakt. Sindsdien werd drie keer onderhandeld. Meermaals werd duidelijk gemaakt dat we onder Technics met goederentreinen willen … Lees meer

Personeel goederentransport legt het werk neer

De afgelopen weken kwam B-Logistics in het nieuws als de verlieslatende probleemtak van de NMBS. Er wordt al langer geprobeerd om het goederentransport volledig naar de privé over te hevelen, maar dat botst op verzet van het personeel dat zich tegen de filialisering verzet. Logistics probeert momenteel machinisten op individuele basis onder druk te zetten … Lees meer

Logistics NV doet een Pinokkio: handelsrechtbank spreekt zich niet uit over naleving wettelijke bepalingen ter beschikking stelling

Libre Parcours heeft de tijd genomen om  de beslissing van de Brusselse rechtbank van Koophandel in de zaak van Crossrail tegen NMBS Holding en NV Logistics te bekijken. Crossrail steunt haar vordering op ‘antwoorden op vaakgestelde vragen: bestuurders van goederentreinen’. Een ballonnetje dat de directie van NV Logistics bijna een jaar geleden opliet. Deze tekst werd … Lees meer

Studiedienst CSC Transcom: terbeschikkingstelling aan NV Logistics is illegaal! Blaas het akkoord op!

Al een jaar lang dringen strijdbare militanten van verschillende spoorbonden er bij hun leiding op aan de wettelijkheid van de terbeschikkingstelling van statutaire machinisten aan NV Logistics  te onderzoeken. Ook Libre Parcours schreef meermaals dat deze constructie met haken en ogen aan elkaar hangt. Een analyse van de juridische dienst van CSC Transcom bevestigt dit nu. Bij een terbeschikkingstelling … Lees meer

Solidariteitsbericht met acties in Frankrijk dat circuleert in Antwerpen-Noord

Hieronder vindt u een solidariteitsverklaring met de collega’s van SNCF die nu in staking zijn tegen de liberaliseringpolitiek die Europa hen opdringt. Laat het duidelijk zijn dat hun strijd dezelfde is als de onze! Wij kunnen niet toelaten dat onze arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid steeds zwaarder onder druk komen te staan. Als we kijken naar Duitsland … Lees meer

Libre Parcours solidair met de Duitse en Franse spoormannen in staking. Naar een Europese stakingsdag tegen de liberalisering!

De Europese Unie legt de liberalisering van de spoorsector op aan de lidstaten. Het goederenvervoer per spoor en het internationale reizigersverkeer werden reeds geliberaliseerd. Met de herziening van het eerste spoorwegpakket nu dinsdag dreigen ook de ‘spoorgerelateerde diensten’ zoals de werkplaatsen opengesteld te worden aan de markt. De ‘betere leerlingen van de klas’ lopen natuurlijk … Lees meer

Nood aan een actieplan van en door de basis!

volgend  pamflet werd afgelopen donderdagavond verspreid onder de machinisten aan de verschillende stakingspiketten: De niet met de vakbonden overlegde arbeidsvoorwaarden van NV Logistics zijn onaanvaardbaar. De arbeidsduurverlenging en het gesleutel aan de overgangen, maken dat bestuurders makkelijk 30 dagen per jaar meer moeten komen werken. Bovendien moeten ze langere prestaties kloppen. De rijtijd wordt weliswaar … Lees meer

Met de winstlogica binnenkort 10.000 extra vrachtwagens per dag op de weg?

Gisteravond werd een spontane stakingsactie gehouden bij het goederenverkeer. Het personeel vreest dat de geplande hervormingen het statutaire karakter van de tewerkstelling bedreigen. Ook is er ongerustheid over de winstlogica die dominant wordt in een geliberaliseerde en nadien geprivatiseerde omgeving. Verspreid goederentransport (wagons van verschillende klanten) kan dan wel eens onder de hakbijl komen te … Lees meer

Actie in rangeerstation Kinkempois

Maandag werd actie gevoerd door het personeel van het goederenverkeer in Kinkempois nabij Luik. Het personeel ging spontaan in actie om te protesteren tegen het gebrek aan informatie over haar toekomst. Gisteren volgden elders andere acties. Het ongenoegen zit hoog. Op dat piket werd het pamflet van Libre Parcours verdeeld (hier vind je de Nederlandstalige … Lees meer