foto

Foto’s van de staking in Luik

Sinds gisterenavond voert het personeel van de werkplaatsen van de NMBS een 24-urenstaking. Er wordt daarmee geprotesteerd tegen de plannen om 650 tot 750 posten te schrappen. Het invoeren van het project B-Lean ligt onder vuur bij het personeel omdat het de werkdruk zou opvoeren. Het project werd in het verleden al toegepast bij onder … Lees meer

Actie in rangeerstation Kinkempois

Maandag werd actie gevoerd door het personeel van het goederenverkeer in Kinkempois nabij Luik. Het personeel ging spontaan in actie om te protesteren tegen het gebrek aan informatie over haar toekomst. Gisteren volgden elders andere acties. Het ongenoegen zit hoog. Op dat piket werd het pamflet van Libre Parcours verdeeld (hier vind je de Nederlandstalige … Lees meer

Verenigd verzet tegen afbouw publieke spoorwegen nodig!

Alle onderdelen van het spoorverkeer liggen onder vuur. Bij het personenverkeer wil de directie 170 treinen schrappen en besparen op zowat alle elementen van dienstverlening. Bij het goederenverkeer is het statuut van het personeel bedreigd en worden verdere stappen gezet naar een privatisering die nefast is voor personeel en samenleving. Dinsdag en woensdag werd actie … Lees meer

Protest van spoorpersoneel aan NMBS-gebouwen

Afgelopen vrijdag verzamelden enkele honderden personeelsleden van het spoor voor de kantoren van de NMBS in de buurt van het Brusselse Zuidstation. Er werd geprotesteerd tegen de besparingsplannen die op de raad van bestuur werden besproken. De vakbonden nemen het niet dat meer dan 300 treinen per dag dreigen geschrapt te worden en dat loketten … Lees meer

Fotoreportage. Europese protestactie van spoorpersoneel

Afgelopen dinsdag kwamen enkele honderden personeelsleden van de Europese spoorwegdiensten bijeen in Brussel om voor het Europees Parlement te protesteren tegen de discussie over de aanpassing van het eerste spoorpakket. Er waren delegaties uit België, Frankrijk, Portugal, Duitsland, Groot-Brittannië,… om samen te protesteren tegen de privatisering van het spoor en de sociale afbraak die daarmee … Lees meer

Woedend spoorpersoneel voert actie in Namen

Verslag en foto’s door Nico Afgelopen vrijdag werd aan het station van Namen actie gevoerd door spoorpersoneel van de socialistische vakbond CGSP. Er werd geprotesteerd tegen de herstructurering van het goederenverkeer. In een brief aan het personeel vatte de vakbond de situatie als volgt samen: “In verschillende entiteiten van de NMBS-groep en op verschillende werkplaatsen … Lees meer

De Lijn. Staking in Oost-Vlaanderen

Vandaag werd opnieuw gestaakt door het personeel van De Lijn in Oost-Vlaanderen. De directie wil besparingen doorvoeren door het aantal ritten te beperken en eveneens door de rij- en rusttijden aan te pakken. Het personeel klaagt evenwel al langer over een tekort waardoor verlof niet evident is en shiften onderling worden uitgewisseld. Het verder besparen … Lees meer