NMBS: ENKEL STRIJD LOONT !

Na meerdere dagen van spontane stakingen, hebben de onderhandelingen tussen vakbonden en directie nog steeds niet tot een akkoord geleid. De directie doet alsof ze wil onderhandelen, maar stelt enkel minieme wijzigingen voor. Mobiliteitsminister Bellot staat open voor de intrekking van de rondzendbrief over kredietsdagen (KD’s), maar wel in ruil voor andere maatregelen die de productiviteit verhogen.

Verder lezen

Solidariteit met de stakende spoormannen/vrouwen!

cheminotsMet LibreParcours willen we onze (actieve) solidariteit betuigen aan de stakers bij het spoor. Een staking met als concrete aanleiding het afnemen van verschillende KD’s. Maar vooral een staking tegen heel het besparingsplan bij de Belgische spoorwegen.

Verder lezen

Verwerp het voorstel van de directie en staak (verder)

bxl1

Libre Parcours stelt voor om het standpunt van de Antwerpse collega’s te volgen. Zij hielden vrijdagavond een personeelsvergadering voor het station van Antwerpen-Centraal en maakten er een verslag van op dat we hier overnemen.

=>PDF van deze Libre Parcours (uitprinten, verdelen, overtuigen!) Verder lezen

Foto’s vanuit Brussel

Foto’s door PPICS:

Spoorstaking Bxl // Foto's PPICS

Verslag personeelsvergadering voor station Antwerpen

Gisteren was er opnieuw een personeelsvergadering voor het station van Antwerpen- Centraal.

Het voorstel van de directie werd toegelicht. De directie stelt voor om het bericht over de KD’s af te zwakken. We zouden slechts een KD verliezen per 18 dagen ziekte (gecumuleerd). Maar terwijl de ene hand van de directie grip lost, is de andere hand van de directie al bezig met iets anders af te pakken. In ruil wil de directie een feestdag afnemen, met name Koningsdag op 15 november. Bovendien moet er een productiviteitsverhogende maatregel overeengekomen worden die ingaat vanaf 2017. De Algemene Vergadering van het personeel (AV) verwierp het voorstel: wat de directie toegeeft, pakt ze op een andere manier af.

De AV wil niet alleen de intrekking van het bericht over de KD’s.
Het Protocol van Sociaal Akkoord (PSA) bulkt uit van de inleveringen. Er staat niets in voor het personeel, zelfs kleinigheden als een fietsvergoeding kunnen er niet af. Het PSA wordt niet gedragen door de meerderheid van het personeel. De AV verwerpt het PSA en de productiviteitsverhogende maatregelen zoals het intrekken van de compensatie met verlof van feestdagen die in een weekend vallen voor het personeel in onregelmatige cyclus. Het PSA en de productiviteitsverhoging zijn maar een stukje van de besparingen die de regering wil opleggen met het plan Galant. In totaal wil de regering 20% besparingen, 20% productiviteitsverhoging en o.a. de invoering van de One Man Car (OMC). Als wij instemmen met het voorstel van de directie zal ze alleen maar verder gaan met het uitvoeren van het plan Galant. De AV verzet zich tegen het besparingsplan Galant. De AV steunt de eis van de treinbestuurders tot intrekking van de verlenging van de opzegtermijn.

De directie dit voorstel wil bespreken in het Nationaal Paritair Comité en dit ten laatste op 30 juni. Het is duidelijk dat de directie de bedoeling heeft de beweging stil te leggen. Als ze nog zaken door onze strot ramt één dag voor de zomer ingaat, zal het erg moeilijk zijn opnieuw een beweging op gang te trekken. De directie wil absoluut vermijden dat er op 31 mei nog gestaakt wordt want dan gaan ook de andere openbare diensten in actie. We mogen de beweging niet stilleggen voor er een akkoord is.

De AV wil geen onderhandelingen/akkoord zolang de directie dreigt met straffen en mensen intimideert.

ACOD Spoor heeft op maandagochtend 30 mei een Nationaal Uitvoerend Bureau (NUB) om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen. Er is geen tijd om in de gewesten vergaderingen te organiseren, de raadpleging van de leden en militanten gebeurt per mail. Dit heeft het nadeel dat een stemming niet voorafgegaan wordt door een discussie. Voor- en tegenargumenten kunnen dus niet gehoord worden voor de stemming.

De AV roept collega’s die gesyndiceerd zijn op om hun vrijgestelde aan te schrijven (ACOD, ACV of OVS) om het voorstel te verwerpen.
Maandag om 14u30 worden de onderhandelingen met de directie verdergezet.

Door het spontane karakter van de acties en de dreigementen van de directie, aarzelden vele collega’s. Maar op dinsdag 31 mei is er een stakingsaanzegging voor al het spoorwegpersoneel. Daar moeten we gebruik van maken om de vele collega’s die ons steunen, maar tot nu toe niet meededen, mee te krijgen. De AV roept op om op 31 mei massaal in staking te gaan. Spreek je collega’s aan en overtuig ze om mee te doen.

Volgende afspraken:

MAANDAG 30 MEI 20.00 ANTWERPEN CENTRAAL UITGANG KANT ZOO: PERSONEELSVERGADERING
DINSDAG 31 MEI 04.00 PIKET ANTWERPEN BERCHEM
DINSDAG 31 MEI 10.00 GROTE PERSONEELSVERGADERING AAN HET PIKET ANTWERPEN BERCHEM (GEVOLGD DOOR BBQ)

ACOD Spoor erkent alle verdere spontane acties al zeker t.e.m. maandag, tot er een akkoord is, aansluitend is er een stakingsaanzegging voor dinsdag.

In Wallonië en Brussel verwerpt het personeel het voorstel van de directie en de acties worden voortgezet.

DELEN MAAR! VERSPREID DIT MASSAAL!

Genoeg is genoeg. Aanval op kredietdagen moet volledig weg!

Opnieuw veel volk in Namen vandaag

Opnieuw veel volk in Namen vandaag

De pogingen om het protest af te doen als acties tegen het afnemen van vakantiedagen (letterlijk gehoord op de radio!), pakken niet. Wie gelooft hun leugens nog? Vandaag gaat het om het optrekken van de arbeidsduur. Kredietdagen als gevolg van een arbeidsduurvermindering afpakken, is onaanvaardbaar. Niemand is bereid om zomaar langer te werken voor hetzelfde loon, eigenlijk voor een lager loon aangezien de arbeidsduurvermindering met loonverlies gebeurde. Deze aanval op de arbeidsduur moet gestopt worden!

-> PDF van dit pamflet van Libre Parcours Verder lezen

Namen: foto’s van deze morgen

In Namen blijft het spoorpersoneel vastberaden actie voeren tegen de beperking van de dienstverlening door het asociale beleid dat ten koste gaat van personeel en reizigers. Enkele foto’s.

namen27mei3 namen27mei2 namen27mei1

Antwerpen: oproep om vanavond om 20u opnieuw samen te komen

AFSPRAAK: 27 MEI – 20u00 – ANTWERPEN CENTRAAL STATION – INGANG KANT ZOO

Beste collega’s

De derde dag van de spontane staking is aangebroken. De inzet van de acties is voor het merendeel van de collega’s ondertussen bekend. De eenzijdige beslissing van de directie over de kredietdagen is de druppel die de emmer doet overlopen, maar we moeten het momentum gebruiken om hier ook andere eisen aan te koppelen.

De kredietdagen zijn slechts de onmiddellijke aanleiding. Het Protocol van Sociaal Akkoord, dat volledig uit inleveringen bestaat, wordt niet gedragen door een meerderheid van het personeel. Daarnaast zijn er nog andere maatregelen waarvan een deel al werd doorgedrukt. Bijvoorbeeld het verlies van verlofdagen voortkomend uit feestdagen die in weekends vallen bij het personeel in onregelmatige cyclus. Al die aanvallen komen voort uit de besparingen die de regering de spoorwegen oplegt.

De acties, beeldvorming in de media, de dreiging van de sancties, het overleg,… gepaard met het spontane en daarom soms wat chaotische karakter van de staking roepen begrijpelijkerwijze heel wat vragen op. Daarom is er gisteren het initiatief gekomen om een infomoment te organiseren. Ook om de acties wat te coördineren. Ondanks de last-minute oproep was er een opkomst van een 40-tal collega’s.

Collega’s van verschillende beroepscategorieën aanwezig, leden en militanten van zowel OVS, ACOD als ACV namen het woord.

Volgende zaken kwamen o.a. aan bod:

– Wie staakt is gedekt. ACOD, ACV en OVS erkennen de acties.
– Ons niet laten intimideren! Elke vorm van intimidatie door het hogere management zal worden gecontesteerd door de vakorganisaties!
– Nood aan een eisenpakket als antwoord op agressieve houding van de directie.
– om 11.30 (27/05) worden de onderhandelingen verdergezet
– Mogelijk aanvaardbare oplossing na overleg MOET eerst teruggekoppeld worden met de basis. De werkvloer trok de acties op gang, het is dan ook logisch dat het personeel (mee) beslist over de voortzetting
– Dit via infomomenten waar tijd is om de actie te evalueren en maar ook plaats voor discussie over hoe acties verder te zetten

Het dossier van de kredietdagen is nog maar het begin, en we moeten dan ook nu het potentieel en enthousiasme ten volle benutten. Deze kans mogen we niet laten liggen!

We roepen dan ook op om mee de staking te ondersteunen en vanavond met al je vragen en ideeën naar het tweede infomoment te komen om tot een overwinning te komen!

AFSPRAAK: 27 MEI – 20u00 – ANTWERPEN CENTRAAL STATION – INGANG KANT ZOO

PDF van ‘Libre Parcours’

PDF van ‘Libre Parcours’ met het materiaal dat we gisteren produceerden. Print het op enkele exemplaren uit voor collega’s, op stakersbijeenkomsten, …

Deze namiddag/vooravond verschijnt een nieuwe Libre Parcours.

Tot helft Nederlandstalig spoorpersoneel staakt – straks allemaal samen?

Pogingen om het protest van het spoorpersoneel communautair in te kleden, zullen mislukken. De berichten dat enkel treinen die uit Wallonië komen niet rijden langs Vlaamse kant, zijn niet correct. Er wordt immers ook langs Nederlandstalige kant gestaakt: nu reeds is een derde tot de helft niet komen opdagen. De percentages liggen nog onder die langs Franstalige kant, waar tot 80% staakt. Maar de staking breidt zich verder uit, ondanks de (niet hard te maken) dreiging van sancties. Zo vernamen we dat er op de werkplaats in Mechelen deze middag een spontane personeelsvergadering was waar gestemd werd om vandaag en morgen het werk neer te leggen.

In Namen was er het uitstekende initiatief om met cipiers en spoorpersoneel (onder meer van de werkplaats in Salzinnes) samen door de stad te betogen. Er zou door ACOD ook een motie gestemd zijn om met alle overheidsdiensten te staken vanaf 30 mei. Het zal belangrijk zijn om niet alleen met het spoorpersoneel in actie te komen. De cipiers staken ondertussen al vier weken om meer collega’s te eisen, ze houden het niet op defensieve eisen maar gaan zelf in het offensief. Dit is ook bij het spoor mogelijk. Niet alleen deze aanval op het personeel moet weg, alle aanvallen uit het zogenaamde ‘protocol’ moeten weg en er moeten meer collega’s bij met meer middelen zodat een maximale dienstverlening mogelijk is.

Hieronder enkele foto’s van de betoging in Namen:
namen9

namen8

namen7

namen6

namen5

namen4

namen3

namen2

namen1