Categoriearchief: Geen categorie

Verslag personeelsvergadering voor station Antwerpen

Gisteren was er opnieuw een personeelsvergadering voor het station van Antwerpen- Centraal.

Het voorstel van de directie werd toegelicht. De directie stelt voor om het bericht over de KD’s af te zwakken. We zouden slechts een KD verliezen per 18 dagen ziekte (gecumuleerd). Maar terwijl de ene hand van de directie grip lost, is de andere hand van de directie al bezig met iets anders af te pakken. In ruil wil de directie een feestdag afnemen, met name Koningsdag op 15 november. Bovendien moet er een productiviteitsverhogende maatregel overeengekomen worden die ingaat vanaf 2017. De Algemene Vergadering van het personeel (AV) verwierp het voorstel: wat de directie toegeeft, pakt ze op een andere manier af.

De AV wil niet alleen de intrekking van het bericht over de KD’s.
Het Protocol van Sociaal Akkoord (PSA) bulkt uit van de inleveringen. Er staat niets in voor het personeel, zelfs kleinigheden als een fietsvergoeding kunnen er niet af. Het PSA wordt niet gedragen door de meerderheid van het personeel. De AV verwerpt het PSA en de productiviteitsverhogende maatregelen zoals het intrekken van de compensatie met verlof van feestdagen die in een weekend vallen voor het personeel in onregelmatige cyclus. Het PSA en de productiviteitsverhoging zijn maar een stukje van de besparingen die de regering wil opleggen met het plan Galant. In totaal wil de regering 20% besparingen, 20% productiviteitsverhoging en o.a. de invoering van de One Man Car (OMC). Als wij instemmen met het voorstel van de directie zal ze alleen maar verder gaan met het uitvoeren van het plan Galant. De AV verzet zich tegen het besparingsplan Galant. De AV steunt de eis van de treinbestuurders tot intrekking van de verlenging van de opzegtermijn.

De directie dit voorstel wil bespreken in het Nationaal Paritair Comité en dit ten laatste op 30 juni. Het is duidelijk dat de directie de bedoeling heeft de beweging stil te leggen. Als ze nog zaken door onze strot ramt één dag voor de zomer ingaat, zal het erg moeilijk zijn opnieuw een beweging op gang te trekken. De directie wil absoluut vermijden dat er op 31 mei nog gestaakt wordt want dan gaan ook de andere openbare diensten in actie. We mogen de beweging niet stilleggen voor er een akkoord is.

De AV wil geen onderhandelingen/akkoord zolang de directie dreigt met straffen en mensen intimideert.

ACOD Spoor heeft op maandagochtend 30 mei een Nationaal Uitvoerend Bureau (NUB) om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen. Er is geen tijd om in de gewesten vergaderingen te organiseren, de raadpleging van de leden en militanten gebeurt per mail. Dit heeft het nadeel dat een stemming niet voorafgegaan wordt door een discussie. Voor- en tegenargumenten kunnen dus niet gehoord worden voor de stemming.

De AV roept collega’s die gesyndiceerd zijn op om hun vrijgestelde aan te schrijven (ACOD, ACV of OVS) om het voorstel te verwerpen.
Maandag om 14u30 worden de onderhandelingen met de directie verdergezet.

Door het spontane karakter van de acties en de dreigementen van de directie, aarzelden vele collega’s. Maar op dinsdag 31 mei is er een stakingsaanzegging voor al het spoorwegpersoneel. Daar moeten we gebruik van maken om de vele collega’s die ons steunen, maar tot nu toe niet meededen, mee te krijgen. De AV roept op om op 31 mei massaal in staking te gaan. Spreek je collega’s aan en overtuig ze om mee te doen.

Volgende afspraken:

MAANDAG 30 MEI 20.00 ANTWERPEN CENTRAAL UITGANG KANT ZOO: PERSONEELSVERGADERING
DINSDAG 31 MEI 04.00 PIKET ANTWERPEN BERCHEM
DINSDAG 31 MEI 10.00 GROTE PERSONEELSVERGADERING AAN HET PIKET ANTWERPEN BERCHEM (GEVOLGD DOOR BBQ)

ACOD Spoor erkent alle verdere spontane acties al zeker t.e.m. maandag, tot er een akkoord is, aansluitend is er een stakingsaanzegging voor dinsdag.

In Wallonië en Brussel verwerpt het personeel het voorstel van de directie en de acties worden voortgezet.

DELEN MAAR! VERSPREID DIT MASSAAL!

Genoeg is genoeg. Aanval op kredietdagen moet volledig weg!

Opnieuw veel volk in Namen vandaag

Opnieuw veel volk in Namen vandaag

De pogingen om het protest af te doen als acties tegen het afnemen van vakantiedagen (letterlijk gehoord op de radio!), pakken niet. Wie gelooft hun leugens nog? Vandaag gaat het om het optrekken van de arbeidsduur. Kredietdagen als gevolg van een arbeidsduurvermindering afpakken, is onaanvaardbaar. Niemand is bereid om zomaar langer te werken voor hetzelfde loon, eigenlijk voor een lager loon aangezien de arbeidsduurvermindering met loonverlies gebeurde. Deze aanval op de arbeidsduur moet gestopt worden!

-> PDF van dit pamflet van Libre Parcours Verder lezen

Antwerpen: oproep om vanavond om 20u opnieuw samen te komen

AFSPRAAK: 27 MEI – 20u00 – ANTWERPEN CENTRAAL STATION – INGANG KANT ZOO

Beste collega’s

De derde dag van de spontane staking is aangebroken. De inzet van de acties is voor het merendeel van de collega’s ondertussen bekend. De eenzijdige beslissing van de directie over de kredietdagen is de druppel die de emmer doet overlopen, maar we moeten het momentum gebruiken om hier ook andere eisen aan te koppelen.

De kredietdagen zijn slechts de onmiddellijke aanleiding. Het Protocol van Sociaal Akkoord, dat volledig uit inleveringen bestaat, wordt niet gedragen door een meerderheid van het personeel. Daarnaast zijn er nog andere maatregelen waarvan een deel al werd doorgedrukt. Bijvoorbeeld het verlies van verlofdagen voortkomend uit feestdagen die in weekends vallen bij het personeel in onregelmatige cyclus. Al die aanvallen komen voort uit de besparingen die de regering de spoorwegen oplegt.

De acties, beeldvorming in de media, de dreiging van de sancties, het overleg,… gepaard met het spontane en daarom soms wat chaotische karakter van de staking roepen begrijpelijkerwijze heel wat vragen op. Daarom is er gisteren het initiatief gekomen om een infomoment te organiseren. Ook om de acties wat te coördineren. Ondanks de last-minute oproep was er een opkomst van een 40-tal collega’s.

Collega’s van verschillende beroepscategorieën aanwezig, leden en militanten van zowel OVS, ACOD als ACV namen het woord.

Volgende zaken kwamen o.a. aan bod:

– Wie staakt is gedekt. ACOD, ACV en OVS erkennen de acties.
– Ons niet laten intimideren! Elke vorm van intimidatie door het hogere management zal worden gecontesteerd door de vakorganisaties!
– Nood aan een eisenpakket als antwoord op agressieve houding van de directie.
– om 11.30 (27/05) worden de onderhandelingen verdergezet
– Mogelijk aanvaardbare oplossing na overleg MOET eerst teruggekoppeld worden met de basis. De werkvloer trok de acties op gang, het is dan ook logisch dat het personeel (mee) beslist over de voortzetting
– Dit via infomomenten waar tijd is om de actie te evalueren en maar ook plaats voor discussie over hoe acties verder te zetten

Het dossier van de kredietdagen is nog maar het begin, en we moeten dan ook nu het potentieel en enthousiasme ten volle benutten. Deze kans mogen we niet laten liggen!

We roepen dan ook op om mee de staking te ondersteunen en vanavond met al je vragen en ideeën naar het tweede infomoment te komen om tot een overwinning te komen!

AFSPRAAK: 27 MEI – 20u00 – ANTWERPEN CENTRAAL STATION – INGANG KANT ZOO

PDF van ‘Libre Parcours’

PDF van ‘Libre Parcours’ met het materiaal dat we gisteren produceerden. Print het op enkele exemplaren uit voor collega’s, op stakersbijeenkomsten, …

Deze namiddag/vooravond verschijnt een nieuwe Libre Parcours.

De grootste vakbondsbetoging in 28 jaar… verdronken in berichtgeving over rellen

15107991474_56679ec209_zDe vakbondsbetoging op 6 november was de grootste in 28 jaar. Dat kan tellen als voorbereiding op de regionale stakingen van 24 november, 1 en 8 december en de nationale algemene staking van 15 december. Een beter middel om de honderdduizenden twijfelaars mee in actie te trekken kan men zich niet inbeelden. Maar in de media lijkt dat nauwelijks een week later nog slechts een fait divers. Alle aandacht gaat er naar de rellen achteraf. Wie zou daar belang bij hebben? Is het toeval dat politieprovocateurs en militanten van extreem-rechts gesignaleerd werden onder de relschoppers? Verder lezen

Belgische Thatchers in actie… Ontmanteling en uitverkoop van openbare sector

Artikel door Tim (Brussel) uit maandblad ‘de Linkse Socialist’

openbaredienstenHet regeerakkoord van de regering Michel is een totale oorlogsverklaring aan de hele openbare sector. De regering gaat voor de volledige ontmanteling van openbare diensten en collectieve voorzieningen, en zet een frontale aanval in op het statuut en de rechten van ambtenaren. Ze trekt de kaart van een harde, individualistische maatschappij, waarin de meerderheid van de bevolking in de toekomst meer zal moeten betalen voor minder openbare dienstverlening. Verder lezen

Nationale betoging: de kracht van ons aantal! Sterke start van syndicaal actieplan

taricDat er meer dan 100.000 betogers waren, daar zijn alle media het over eens. Het was een massale vakbondsbetoging. De betoging vertrok rond 10u30 aan Brussel Noord en om 14u30 pas vertrokken daar de laatste betogers. Ongetwijfeld  is het cijfer van 100.000 een forse onderschatting, de vakbondsleiding had het over 120.000 aanwezigen en wellicht  waren het er nog een pak meer. Verder lezen

Redenen om mee te staken #ikstaakmee

ikstaakmeeDe vakbonden hebben gisteren hun actieplan aangekondigd. Er wordt de komende dagen een informatieronde opgezet om op 6 november te betogen in Brussel en daarna drie provinciale stakingsdagen te houden gevolgd door een algemene staking op 15 december. Een uitstekend initiatief dat uiteraard meteen door regering en gevestigde media werd afgeschoten. Een antwoord op de argumenten van de kritikasters waarmee we ook de twijfelaars kunnen meetrekken. Verder lezen

Rekeningrijden: een asociale maatregel

ringOp 17 februari startten de verschillende gewesten in België met een pilootproject rond ‘rekeningrijden’. Het idee was om een systeem uit te testen waarbij de verkeersbelasting wordt berekend aan de hand van het aantal kilometers dat er per auto wordt gereden. Op basis van de richttarieven die werden voorgesteld, bleek al snel dat het nieuwe systeem voor veel mensen, vooral diegenen die dagelijks met de wagen naar het werk gaan, een stevige meerkost zou veroorzaken. Wanneer er jaarlijks zware besparingen gebeuren op het openbaar vervoer, is het invoeren van een systeem van rekeningrijden een sterk asociale maatregel. Verder lezen

Dump onderaannemingen, niet hun personeel!

gomonsnietweg2Bij de spoorwegen is al langer een sluipende privatisering gaande. In dit artikel hebben we het niet over flagrante vormen, zoals de verkoop van ABX, of Logistics dat vandaag in de etalage staat. Neen, we hebben het over activiteiten die in alle stilte worden uitgevoerd door kleine of grote onderaannemingen. Zo worden er al jaren infrastructuurwerken uitgevoerd door private bouwfirma’s. Dit is bv. het geval bij werken aan bovenleiding, sporen en seininrichting. Recent kondigde de directie nog aan de uitbating van de bedrijfsrestaurants te willen overlaten aan de privé, iets wat op tegenstand stuit bij de vakbonden. Verder lezen