Auteursarchief: sander

Schotland. Staking treinbegeleiders tegen one-man-car levert resultaat op

Piket van RMT met sympathiserende reizigers. Veiligheid is van belang voor zowel personeel als reizigers!

Piket van RMT met sympathiserende reizigers. Veiligheid is van belang voor zowel personeel als reizigers!

Gedurende 12 dagen gingen de treinbegeleiders van de spoorbond RMT op de lijnen van ScotRail in staking. Het leverde belangrijke toegevingen van de directie op. Het nieuwe voorstel van het Nederlandse spoorbedrijf Abellio geeft aan dat de vastberaden en principiële positie van de vakbond ter verdediging van de veiligheid op treinen van ScotRail loont. De vakbond had eerder aangekondigd dat het de stakingsacties ging uitbreiden in augustus, een piekmaand voor treinverkeer in Schotland naar aanleiding van het festival van Edinburgh.

Verslag vanuit Schotland door onze correspondenten (geschreven op 8 augustus) Verder lezen

Voorakkoord NMBS: er zat meer in!

Op donderdag 16 juni kwam het tot een voorakkoord tussen de syndicale onderhandelaars en de directies. Hierbij zouden we vanaf dit jaar 15 november verliezen als extralegale feestdag. Voor 2017 komt daar de schrapping van de extralegale feestdag 2 november bij en het inleveren van 1 kredietdag (KD) per 28 kalenderdagen ziekte. Dit is slechts een kleine verbetering tegenover het origineel bericht, een verbetering die afgedwongen werd door de spontane stakingen van 25 mei t.e.m. 3 juni. Rond de sancties staat er niets in het voorakkoord, daarover zou er nog afzonderlijk onderhandeld worden. Bij velen leeft het gevoel dat er meer toegevingen, of zelfs de volledige afschaffing van het bericht, in zaten. Verder lezen

Piket bij De Lijn in Antwerpen. “Bovenop regeringsmaatregelen ook specifieke problemen”

Aan de stelplaats Antwerpen Zurenborg is er stilaan een traditie van een sterk piket bij stakingen. Dat was vandaag ook het geval. Bij De Lijn is er niet alleen ongenoegen omwille van de regeringsmaatregelen, maar ook door de specifieke problemen. Verder lezen

NEEN aan dezelfde aanvallen in een andere verpakking

Voorstel B volstaat niet. Optie C: strijd ernstig organiseren!

spoorstaaktDe spontane stakingen van 25 mei tot en met 3 juni bij de spoorwegen toonden aan hoeveel woede er heerst bij het spoorpersoneel. De ene maatregel na de andere wordt eenzijdig opgelegd door de directie zonder dat er voldoende op wordt gereageerd door de vakbonden. Verder lezen

NMBS: ENKEL STRIJD LOONT !

Na meerdere dagen van spontane stakingen, hebben de onderhandelingen tussen vakbonden en directie nog steeds niet tot een akkoord geleid. De directie doet alsof ze wil onderhandelen, maar stelt enkel minieme wijzigingen voor. Mobiliteitsminister Bellot staat open voor de intrekking van de rondzendbrief over kredietsdagen (KD’s), maar wel in ruil voor andere maatregelen die de productiviteit verhogen.

Verder lezen

Solidariteit met de stakende spoormannen/vrouwen!

cheminotsMet LibreParcours willen we onze (actieve) solidariteit betuigen aan de stakers bij het spoor. Een staking met als concrete aanleiding het afnemen van verschillende KD’s. Maar vooral een staking tegen heel het besparingsplan bij de Belgische spoorwegen.

Verder lezen

Verwerp het voorstel van de directie en staak (verder)

bxl1

Libre Parcours stelt voor om het standpunt van de Antwerpse collega’s te volgen. Zij hielden vrijdagavond een personeelsvergadering voor het station van Antwerpen-Centraal en maakten er een verslag van op dat we hier overnemen.

=>PDF van deze Libre Parcours (uitprinten, verdelen, overtuigen!) Verder lezen

Foto’s vanuit Brussel

Foto’s door PPICS:

Spoorstaking Bxl // Foto's PPICS

Verslag personeelsvergadering voor station Antwerpen

Gisteren was er opnieuw een personeelsvergadering voor het station van Antwerpen- Centraal.

Het voorstel van de directie werd toegelicht. De directie stelt voor om het bericht over de KD’s af te zwakken. We zouden slechts een KD verliezen per 18 dagen ziekte (gecumuleerd). Maar terwijl de ene hand van de directie grip lost, is de andere hand van de directie al bezig met iets anders af te pakken. In ruil wil de directie een feestdag afnemen, met name Koningsdag op 15 november. Bovendien moet er een productiviteitsverhogende maatregel overeengekomen worden die ingaat vanaf 2017. De Algemene Vergadering van het personeel (AV) verwierp het voorstel: wat de directie toegeeft, pakt ze op een andere manier af.

De AV wil niet alleen de intrekking van het bericht over de KD’s.
Het Protocol van Sociaal Akkoord (PSA) bulkt uit van de inleveringen. Er staat niets in voor het personeel, zelfs kleinigheden als een fietsvergoeding kunnen er niet af. Het PSA wordt niet gedragen door de meerderheid van het personeel. De AV verwerpt het PSA en de productiviteitsverhogende maatregelen zoals het intrekken van de compensatie met verlof van feestdagen die in een weekend vallen voor het personeel in onregelmatige cyclus. Het PSA en de productiviteitsverhoging zijn maar een stukje van de besparingen die de regering wil opleggen met het plan Galant. In totaal wil de regering 20% besparingen, 20% productiviteitsverhoging en o.a. de invoering van de One Man Car (OMC). Als wij instemmen met het voorstel van de directie zal ze alleen maar verder gaan met het uitvoeren van het plan Galant. De AV verzet zich tegen het besparingsplan Galant. De AV steunt de eis van de treinbestuurders tot intrekking van de verlenging van de opzegtermijn.

De directie dit voorstel wil bespreken in het Nationaal Paritair Comité en dit ten laatste op 30 juni. Het is duidelijk dat de directie de bedoeling heeft de beweging stil te leggen. Als ze nog zaken door onze strot ramt één dag voor de zomer ingaat, zal het erg moeilijk zijn opnieuw een beweging op gang te trekken. De directie wil absoluut vermijden dat er op 31 mei nog gestaakt wordt want dan gaan ook de andere openbare diensten in actie. We mogen de beweging niet stilleggen voor er een akkoord is.

De AV wil geen onderhandelingen/akkoord zolang de directie dreigt met straffen en mensen intimideert.

ACOD Spoor heeft op maandagochtend 30 mei een Nationaal Uitvoerend Bureau (NUB) om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen. Er is geen tijd om in de gewesten vergaderingen te organiseren, de raadpleging van de leden en militanten gebeurt per mail. Dit heeft het nadeel dat een stemming niet voorafgegaan wordt door een discussie. Voor- en tegenargumenten kunnen dus niet gehoord worden voor de stemming.

De AV roept collega’s die gesyndiceerd zijn op om hun vrijgestelde aan te schrijven (ACOD, ACV of OVS) om het voorstel te verwerpen.
Maandag om 14u30 worden de onderhandelingen met de directie verdergezet.

Door het spontane karakter van de acties en de dreigementen van de directie, aarzelden vele collega’s. Maar op dinsdag 31 mei is er een stakingsaanzegging voor al het spoorwegpersoneel. Daar moeten we gebruik van maken om de vele collega’s die ons steunen, maar tot nu toe niet meededen, mee te krijgen. De AV roept op om op 31 mei massaal in staking te gaan. Spreek je collega’s aan en overtuig ze om mee te doen.

Volgende afspraken:

MAANDAG 30 MEI 20.00 ANTWERPEN CENTRAAL UITGANG KANT ZOO: PERSONEELSVERGADERING
DINSDAG 31 MEI 04.00 PIKET ANTWERPEN BERCHEM
DINSDAG 31 MEI 10.00 GROTE PERSONEELSVERGADERING AAN HET PIKET ANTWERPEN BERCHEM (GEVOLGD DOOR BBQ)

ACOD Spoor erkent alle verdere spontane acties al zeker t.e.m. maandag, tot er een akkoord is, aansluitend is er een stakingsaanzegging voor dinsdag.

In Wallonië en Brussel verwerpt het personeel het voorstel van de directie en de acties worden voortgezet.

DELEN MAAR! VERSPREID DIT MASSAAL!

Genoeg is genoeg. Aanval op kredietdagen moet volledig weg!

Opnieuw veel volk in Namen vandaag

Opnieuw veel volk in Namen vandaag

De pogingen om het protest af te doen als acties tegen het afnemen van vakantiedagen (letterlijk gehoord op de radio!), pakken niet. Wie gelooft hun leugens nog? Vandaag gaat het om het optrekken van de arbeidsduur. Kredietdagen als gevolg van een arbeidsduurvermindering afpakken, is onaanvaardbaar. Niemand is bereid om zomaar langer te werken voor hetzelfde loon, eigenlijk voor een lager loon aangezien de arbeidsduurvermindering met loonverlies gebeurde. Deze aanval op de arbeidsduur moet gestopt worden!

-> PDF van dit pamflet van Libre Parcours Verder lezen