Weinig verrassend: spoordirectie heeft vertraging bij nemen van maatregelen…

Waaraan denken jullie als het over de NMBS gaat? Vertragingen. Inderdaad. Voor ons was het niet verrassend dat de directie zo traag reageerde op de coronacrisis. En ook dan waren de maatregelen beperkt. Dat heeft te maken met de miljoenen die al bespaard zijn, maar ook met het feit dat meer werk wordt uitbesteed.

Reactie door een correspondent tijdens de conferentie van campagne ROSA op 28 maart

Zo was één van de eerste maatregelen die aangekondigd werd, dat elke trein minstens één werkend toilet met zeep en water moest hebben. Dat is eigenlijk perfect logisch, het zou ook buiten corona-tijden zo moeten zijn. Maar er is niet genoeg onderhoudspersoneel om dit te garanderen. Een andere maatregel was dat elke werkpost telkens moet schoongemaakt worden. Maar dat gebeurt door onderaannemers waar het personeel met slechte voorwaarden werkt en onvoldoende aangepast materieel heeft. Zelfs nu nog zijn er problemen met de schoonmaak.

We hebben geen afwachtende houding aangenomen met de collega’s. We hebben de zaken in handen genomen. Vakbondsleden werden gevraagd om foto’s van vuile treinen te nemen om de druk op de directie op te voeren. We kregen daar overigens een vreemde reactie op: de directie gaf als ‘oplossing’ mee dat we nu zelf de trein mogen schoonmaken en dat we hiervoor desinfecterende sprays en doekjes zullen krijgen…

Steeds meer reizigers blijven thuis, waardoor beslist is om het aantal treinen te verminderen. Vreemd genoeg worden late treinen geschrapt. Zorgpersoneel werkt toch laat? Voor wie rijden de treinen eigenlijk? En waarom nemen wij het risico om besmet te worden?

In Groot-Brittannië is het reizigersverkeer tijdelijk in publieke handen genomen omdat de private bedrijven op de rand van het faillissement stonden en niet in staat waren om veilige arbeidsomstandigheden te organiseren. Wij voeren al jaren strijd tegen de liberalisering van het spoor en tegen de besparingen. Na deze crisis zal deze strijd doorgaan!