Verslag personeelsvergadering voor station Antwerpen

Gisteren was er opnieuw een personeelsvergadering voor het station van Antwerpen- Centraal.

Het voorstel van de directie werd toegelicht. De directie stelt voor om het bericht over de KD’s af te zwakken. We zouden slechts een KD verliezen per 18 dagen ziekte (gecumuleerd). Maar terwijl de ene hand van de directie grip lost, is de andere hand van de directie al bezig met iets anders af te pakken. In ruil wil de directie een feestdag afnemen, met name Koningsdag op 15 november. Bovendien moet er een productiviteitsverhogende maatregel overeengekomen worden die ingaat vanaf 2017. De Algemene Vergadering van het personeel (AV) verwierp het voorstel: wat de directie toegeeft, pakt ze op een andere manier af.

De AV wil niet alleen de intrekking van het bericht over de KD’s.
Het Protocol van Sociaal Akkoord (PSA) bulkt uit van de inleveringen. Er staat niets in voor het personeel, zelfs kleinigheden als een fietsvergoeding kunnen er niet af. Het PSA wordt niet gedragen door de meerderheid van het personeel. De AV verwerpt het PSA en de productiviteitsverhogende maatregelen zoals het intrekken van de compensatie met verlof van feestdagen die in een weekend vallen voor het personeel in onregelmatige cyclus. Het PSA en de productiviteitsverhoging zijn maar een stukje van de besparingen die de regering wil opleggen met het plan Galant. In totaal wil de regering 20% besparingen, 20% productiviteitsverhoging en o.a. de invoering van de One Man Car (OMC). Als wij instemmen met het voorstel van de directie zal ze alleen maar verder gaan met het uitvoeren van het plan Galant. De AV verzet zich tegen het besparingsplan Galant. De AV steunt de eis van de treinbestuurders tot intrekking van de verlenging van de opzegtermijn.

De directie dit voorstel wil bespreken in het Nationaal Paritair Comité en dit ten laatste op 30 juni. Het is duidelijk dat de directie de bedoeling heeft de beweging stil te leggen. Als ze nog zaken door onze strot ramt één dag voor de zomer ingaat, zal het erg moeilijk zijn opnieuw een beweging op gang te trekken. De directie wil absoluut vermijden dat er op 31 mei nog gestaakt wordt want dan gaan ook de andere openbare diensten in actie. We mogen de beweging niet stilleggen voor er een akkoord is.

De AV wil geen onderhandelingen/akkoord zolang de directie dreigt met straffen en mensen intimideert.

ACOD Spoor heeft op maandagochtend 30 mei een Nationaal Uitvoerend Bureau (NUB) om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen. Er is geen tijd om in de gewesten vergaderingen te organiseren, de raadpleging van de leden en militanten gebeurt per mail. Dit heeft het nadeel dat een stemming niet voorafgegaan wordt door een discussie. Voor- en tegenargumenten kunnen dus niet gehoord worden voor de stemming.

De AV roept collega’s die gesyndiceerd zijn op om hun vrijgestelde aan te schrijven (ACOD, ACV of OVS) om het voorstel te verwerpen.
Maandag om 14u30 worden de onderhandelingen met de directie verdergezet.

Door het spontane karakter van de acties en de dreigementen van de directie, aarzelden vele collega’s. Maar op dinsdag 31 mei is er een stakingsaanzegging voor al het spoorwegpersoneel. Daar moeten we gebruik van maken om de vele collega’s die ons steunen, maar tot nu toe niet meededen, mee te krijgen. De AV roept op om op 31 mei massaal in staking te gaan. Spreek je collega’s aan en overtuig ze om mee te doen.

Volgende afspraken:

MAANDAG 30 MEI 20.00 ANTWERPEN CENTRAAL UITGANG KANT ZOO: PERSONEELSVERGADERING
DINSDAG 31 MEI 04.00 PIKET ANTWERPEN BERCHEM
DINSDAG 31 MEI 10.00 GROTE PERSONEELSVERGADERING AAN HET PIKET ANTWERPEN BERCHEM (GEVOLGD DOOR BBQ)

ACOD Spoor erkent alle verdere spontane acties al zeker t.e.m. maandag, tot er een akkoord is, aansluitend is er een stakingsaanzegging voor dinsdag.

In Wallonië en Brussel verwerpt het personeel het voorstel van de directie en de acties worden voortgezet.

DELEN MAAR! VERSPREID DIT MASSAAL!