Antwerpen: oproep om vanavond om 20u opnieuw samen te komen

AFSPRAAK: 27 MEI – 20u00 – ANTWERPEN CENTRAAL STATION – INGANG KANT ZOO

Beste collega’s

De derde dag van de spontane staking is aangebroken. De inzet van de acties is voor het merendeel van de collega’s ondertussen bekend. De eenzijdige beslissing van de directie over de kredietdagen is de druppel die de emmer doet overlopen, maar we moeten het momentum gebruiken om hier ook andere eisen aan te koppelen.

De kredietdagen zijn slechts de onmiddellijke aanleiding. Het Protocol van Sociaal Akkoord, dat volledig uit inleveringen bestaat, wordt niet gedragen door een meerderheid van het personeel. Daarnaast zijn er nog andere maatregelen waarvan een deel al werd doorgedrukt. Bijvoorbeeld het verlies van verlofdagen voortkomend uit feestdagen die in weekends vallen bij het personeel in onregelmatige cyclus. Al die aanvallen komen voort uit de besparingen die de regering de spoorwegen oplegt.

De acties, beeldvorming in de media, de dreiging van de sancties, het overleg,… gepaard met het spontane en daarom soms wat chaotische karakter van de staking roepen begrijpelijkerwijze heel wat vragen op. Daarom is er gisteren het initiatief gekomen om een infomoment te organiseren. Ook om de acties wat te coördineren. Ondanks de last-minute oproep was er een opkomst van een 40-tal collega’s.

Collega’s van verschillende beroepscategorieën aanwezig, leden en militanten van zowel OVS, ACOD als ACV namen het woord.

Volgende zaken kwamen o.a. aan bod:

– Wie staakt is gedekt. ACOD, ACV en OVS erkennen de acties.
– Ons niet laten intimideren! Elke vorm van intimidatie door het hogere management zal worden gecontesteerd door de vakorganisaties!
– Nood aan een eisenpakket als antwoord op agressieve houding van de directie.
– om 11.30 (27/05) worden de onderhandelingen verdergezet
– Mogelijk aanvaardbare oplossing na overleg MOET eerst teruggekoppeld worden met de basis. De werkvloer trok de acties op gang, het is dan ook logisch dat het personeel (mee) beslist over de voortzetting
– Dit via infomomenten waar tijd is om de actie te evalueren en maar ook plaats voor discussie over hoe acties verder te zetten

Het dossier van de kredietdagen is nog maar het begin, en we moeten dan ook nu het potentieel en enthousiasme ten volle benutten. Deze kans mogen we niet laten liggen!

We roepen dan ook op om mee de staking te ondersteunen en vanavond met al je vragen en ideeën naar het tweede infomoment te komen om tot een overwinning te komen!

AFSPRAAK: 27 MEI – 20u00 – ANTWERPEN CENTRAAL STATION – INGANG KANT ZOO