NMBS-directie wil arbeidsduur verlengen: spontane staking die snel uitbreidt

salzinnesDe directie van de NMBS wil op eenzijdige wijze de arbeidsduur verlengen. Een omzendbrief van HR stelt voor om de regeling van kredietdagen te wijzigen. Kredietdagen zijn vergelijkbaar met dagen voor arbeidsduurvermindering in de private sector. HR Rail wil het aantal kredietdagen verminderen indien een personeelslid meer dan 18 dagen afwezig is wegens ziekte maar ook onder meer wegens educatief verlof of syndicaal verlof.

De omzendbrief stelt: “Voor een voltijdse tewerkstelling zal, telkens het aantal dagen gecumuleerde afwezigheid wegens medische redenen en afwezigheid wegens een andere reden dan compensatieverlof (vast en variabel) of rust (zondagen en feestdagen) de 18 bereikt, het aantal toe te kennen kredietdagen met één worden verminderd.” De regeling zou met terugwerkende kracht vanaf 1 januari worden opgelegd.

Bij de arbeidsduurvermindering van 40 naar 36 uur werden compensatie- en kredietdagen toegekend: per 28 dagen moet verplicht een compensatiedag opgenomen worden, kredietdagen zijn vrij te kiezen. Door ziektedagen en andere afwezigheidsdagen te laten meetellen als kredietdagen, wordt in de praktijk een arbeidsduurverlenging opgelegd.

Deze voormiddag is een spontane staking hiertegen ontstaan in verschillende werkplaatsen. Momenteel zijn er al zeker acties in Salzinnes, Schaarbeek, Cuesmes, Vorst en Mechelen. Het station van Charleroi is dicht. Steeds meer personeel sluit zich bij de actie aan. Om 13u is er een verzoening. Het personeel eist de onmiddellijke intrekking van de omzendbrief. Zoniet kan de staking zich deze namiddag verder uitbreiden. Meer info volgt.

-> Dit is de omzendbrief in kwestie:

hrrail