Solidariteit met het spoorpersoneel

Solidariteitsoproep die onder meer via deze facebookpagina wordt verspreid.

Besparen tot het spoor kraakt…[1]

solidariteit3 miljard euro wil Minister Galant besparen bij de spoorwegen tussen 2016 en 2019. Daarbij moeten meer dan 6000 jobs verdwijnen bij Infrabel, NMBS en HR-Rail. 1 op 5 treinen zal daardoor geen treinbegeleider meer aan boord hebben en zeker 600 loketten zullen sluiten. De productiviteit moet tot 20% omhoog![2] Daarvoor moet minder personeel meer presteren. Het betekent afbouw van diensten en veilligheid en meer afschaffingen en vertragingen van treinen (verdere onderinvestering in infrastructuur).

Neen aan privatisering van het openbaar vervoer !

Files kosten de Belgische economie jaarlijks 8 miljard euro.[3] Bedrijfswagens worden voor 4 miljard euro gesubsidieerd, een kwart meer dan de overheidsdotatie aan de NMBS en vier keer zoveel als die aan De Lijn.[4] De besparingen bij de NMBS zullen op hun hoogtepunt 20% van de dotatie bedragen! De idee dat de overheid zorgt voor betaalbaar en kwaliteitsvol vervoer voor iedereen op een ecologisch verantwoorde wijze, strookt niet met de neo-liberale ideologie van de huidige machthebbers. Hun mantra? Privatiseren! Dat betekent:

  • Voor personeel: Onregelmatige uren? Te lange prestaties? Arbeidsduurverkorting als toegeving op looneisen iets later omzetten in arbeidsduurverlenging? Klinkt bekend? Bij het spoor heten compensaties en premies daarvoor voortaan ‘privilegies’ die moeten afgeschaft.
  • Voor reizigers: uitleg vragen aan een loket? Woonachtig in een afgelegen regio? Brute pech.
  • Voor belastingsbetalers: Meer publieke kosten dan voorheen. In het Verenigd Koninkrijk wil een grote meerderheid hernationalisatie omdat het tot 5x zoveel kost aan publieke financiering om geprivatiseerd treinvervoer te hebben. [5][6]

Waarom dan toch privatiseren? Deels vanuit de ideologische geloofsovertuiging dat de markt goedkoper is dan de overheid, ook al werd het tegendeel aangetoond. Voorts omdat privé-investeerders reikhalzend uitkijken naar de enorme winsten die dat kan opleveren.

Iedere werknemer heeft belang bij solidariteit met het spoorwegpersoneel !

Regering en media stellen de spoormannen voor als profiteurs. Morgen doen ze dat net zo goed met onderwijzers, chemie-arbeiders,dokwerkers of pakweg werklozen. Laat je daar niet aan vangen: nodig een spoorman uit om de arbeidscondities toe te lichten op je werkvloer, in je delegatie of je wijkcentrum.

De regering bereidt de publieke opinie voor op een aanval op het stakingsrecht. Ze denkt dat ze er nu gegarandeerde dienstverlening kan door jagen. Als dat lukt bij het spoorwegpersoneel, kan het overal! Het is een symboolstrijd om werkende mensen te verlammen wanneer de volgende golf besparingen er wordt doorgejaagd. Elke werknemer is de dupe van een afbraak van het stakingsrecht. Daarom vragen we massale solidariteit met het spoorwegpersoneel ! Kom op stakingsdagen met je syndicale delegaties, collega’s en buren tonen dat tegenover boze gestrande reizigers ook begrijpende en solidaire collega’s en sympathisanten staan.

De inzet achter dit conflict is duidelijk: willen we een maatschappij waar alles in het teken staat van de winsten van een handvol kapitalisten of willen we integendeel een maatschappij waarin de productie op een menselijke en ecologisch verantwoorde manier gebeurt ten dienste van de behoeften van allen.