Staking bij goederentransport: neen aan de ondermijning van het personeelsstatuut!

Een van de twee piketten in Antwerpen-Noord. Foto: Liesbeth
Een van de twee piketten in Antwerpen-Noord. Foto: Liesbeth

Gisteravond om 22u begon een staking van het personeel van het goederentransport per spoor dat nog deel uitmaakt van de NMBS. De afgelopen jaren werd het goederenverkeer geliberaliseerd en geprivatiseerd. Heel wat personeelsleden zijn nog steeds statutair aan de NMBS verbonden. Het gaat zowel om bestuurders als om het grondpersoneel dat rangeeractiviteiten uitvoert, alles samen meer dan 500 personeelsleden. Nu de goederentak van de NMBS, B Logistics, geprivatiseerd is en voor 66% in handen van het Zwitserse investeringsfonds Argos Soditic, ligt het statuut van het personeel onder vuur.

Verslag: Geert. Foto’s: Liesbeth, Wouter en Luc

De media stellen het graag voor als een actie die enkel door ACOD Spoor wordt gevoerd. Het klopt dat er aan de top van de bonden verdeeldheid is, maar aan het stakingspiket in Antwerpen Noord, het belangrijkste centrum voor het goederentransport in ons land, was daar niets van te merken. Onder het personeel is de ongerustheid algemeen, los van vakbondskleuren. Er staan twee piketten die gisteravond alvast opmerkelijk druk bijgewoond werden met tientallen aanwezigen.

De overname van B Logistics door een privaat bedrijf is natuurlijk een bedreiging voor het statuut van het personeel. In plaats van een statutaire betrekking in een overheidsbedrijf komt er een contractuele band met een privaat bedrijf. Het maakt dat alle voorwaarden opnieuw ter discussie worden gelegd, zelfs indien B Logistics vandaag beweert dat dit niet het geval is. Het NMBS-personeel moet kiezen tussen een onzekere terbeschikkingstelling aan B Logistics of vertrekken. B Logistics beweert dat het statuut behouden blijft, maar dan wel aan de voorwaarden uit de private sector. Kortom, het statuut blijft toch niet behouden en nieuw personeel wordt meteen aan andere voorwaarden aangeworven waardoor het kluwen nog groter wordt. Dat zal ongetwijfeld slechts een opstap zijn naar een veralgemening van slechtere voorwaarden.

Meestappen in de terbeschikkingstelling aan B Logistics zou neerkomen op 20 dagen extra werken per jaar en voor sommige categorieën tot 30 dagen, het zou de arbeidstijden overhoop gooien en plots zou het personeel onder een ander paritair comité vallen. Personeelsleden die deze eenzijdige verandering van arbeidsvoorwaarden niet aanvaarden, zouden hun job niet langer kunnen uitoefenen. In het beste geval kunnen ze elders bij de NMBS aan de slag, maar dan met een andere functie.

Terwijl het personeel van het goederentransport in actie komt, staat er een algemene aanval op het personeel van de NMBS op de agenda. Onder meer het gemakkelijk afdanken van statutair personeel is een eis van de directie die al in het door de vakbonden afgeschoten voorstel van protocolakkoord stond. Op een ogenblik dat terecht veel aandacht wordt gegeven aan de kwestie van milieu en klimaat, zien we in ons land een aanval op het personeel van het milieuvriendelijke spoorverkeer. Het goederentransport per spoor houdt honderden vrachtwagens van de weg. Hier moet in geïnvesteerd worden, wat ook betekent dat het personeel aan degelijke voorwaarden en in goede omstandigheden moet kunnen werken. De eenzijdig opgelegde afbraak van de arbeidsvoorwaarden moet dan ook verworpen worden!

spoor1
Piket gisterenavond (foto Liesbeth)

goederen5

goederen4

goederen3

goederen2

goederen9
goederen7