Fijn stof

Het goederentransport per spoor is de afgelopen jaren afgebouwd. Een openbare dienst voor goederentransport behoort nu eenmaal niet tot de politieke prioriteiten. Nochtans zijn er meer dan goede argumenten voor een drastische publieke investering in goederentransport per spoor. Zo lazen we op maandag 20 oktober in De Standaard: “Een derde van het zeer fijn stof (PM 2.5) en tot 41 procent van het fijn stof (PM10) van alle verkeer in Brussel is afkomstig van vrachtvoertuigen. Dat concluderen La Libre Belgique en Le Soir uit een studie van het Brussels Studies Institute. Het goederenverkeer is ook goed voor een groot deel van de CO2-uitstoot. ‘Vrachtvoertuigen vertegenwoordigen momenteel 14 procent van het verkeer aan de invalswegen van het gewest’, laten de onderzoekers weten in hun conclusies. Dat goederenverkeer is volgens de studie dan ook verantwoordelijk voor maar liefst 25 procent van de CO2-uitstoot, 41 procent van de uitstoot van het fijn stof (PM 2.5) en 33 procent van de uitstoot van zeer fijn stof (PM 2.5) van al het verkeer in Brussel. Volgens het Planbureau neemt het aantal ton-kilometers afgelegd door vrachtvoertuigen in ons land nog met 68 procent toe tussen 2008 en 2030 in België.”