Dump onderaannemingen, niet hun personeel!

gomonsnietweg2Bij de spoorwegen is al langer een sluipende privatisering gaande. In dit artikel hebben we het niet over flagrante vormen, zoals de verkoop van ABX, of Logistics dat vandaag in de etalage staat. Neen, we hebben het over activiteiten die in alle stilte worden uitgevoerd door kleine of grote onderaannemingen. Zo worden er al jaren infrastructuurwerken uitgevoerd door private bouwfirma’s. Dit is bv. het geval bij werken aan bovenleiding, sporen en seininrichting. Recent kondigde de directie nog aan de uitbating van de bedrijfsrestaurants te willen overlaten aan de privé, iets wat op tegenstand stuit bij de vakbonden.

bannerschoonmakers

Het is evident dat dit ten koste van de statutaire tewerkstelling gaat. Sporenleggers lijken wel een uitstervend ras. Onderaannemingen zouden goedkoper zijn.

hamer2Het werken met openbare aanbestedingen creëert een situatie van onderlinge concurrentie. Een bedrijf dat een contract wil binnenhalen probeert haar prijs zo laag mogelijk te houden. Kosten worden vooral gedrukt door aan de arbeidsvoorwaarden en de verloning te tornen. De neerwaartse spiraal die hiermee ingezet werd is inherent aan de concurrentielogica. Patroons lijken wel tot alles bereid om een contract binnen te halen, excessen als werken met schijnzelfstandigen inbegrepen. Concreet leidde dit tot situaties waarin arbeiders geen enkele vrije dag in de maand hadden en zelf hun sociale bijdragen betaalden om netto nauwelijks iets over te houden.

actieEen ketting breekt in haar zwakste schakel. Vakbonden moeten ook de meer kwetsbare groepen arbeiders organiseren. Door de evolutie met lede ogen aan te kijken wordt de ketting steeds brozer. De beste manier waarop de spoorbonden de statutaire werknemers kunnen beschermen is door op te komen voor alle spoormannen, inclusief het personeel van de onderaannemers. Met de 24h staking van de vakbedienden sporen nu donderdag hadden we aansluiting kunnen zoeken bij de sporenleggers van de onderaannemingen. De staking zou aan kracht winnen als ook zij zich erbij aansloten, met hun specifieke verzuchtingen.

Lees ook: Ondanks fysieke gelijkenissen Haek geen Mr Proper

Libre Parcours is een website gemaakt voor en door strijdbare syndicalisten en werknemers, wil u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hier in op onze nieuwsbrief.