Schokkende beelden politiegeweld Brazilië alsook meer achtergrondinfo protest

20130616Grafik6359807143348025126

Vanmorgen publiceerden we al een artikel van de Braziliaanse zusterorganisatie van LSP over de protesten tegen de verhoging van de prijzen van het openbaar vervoer in een aantal steden. Libre Parcours schrijft in eerste instantie over het openbaar vervoer, en bij uitbreiding over de gehele transportsector, in België. Maar als strijdbare syndicalisten hebben we ook oog voor wat er in de rest van de wereld gebeurt.

Daarom willen we de aandacht vestigen op deze strijdbeweging in Brazilië. De onmiddellijke aanleiding was de verhoging van de tarieven van bus-, tram- en metrovervoer in een aantal steden. Dat terwijl gebruikers van openbaar vervoer nu al te maken hebben met overbezetting en reizen in slechte omstandigheden. De prijzen worden verhoogd op een moment dat 37 miljoen arme Brazilianen al uitgesloten zijn van openbaar vervoer. Dieperliggend wordt een politiek van liberalisering en privatiseringen gevoerd. Het vervoer wordt georganiseerd vanuit een winstlogica, niet in functie van de behoeften van de gebruikers.

Ondertussen kende de beweging uitbreiding. Gisterenavond kwamen in totaal 100000 mensen op straat. Het openbaar vervoer is niet langer de enige inzet. De beweging protesteert ook tegen repressie, de beknotting van democratische rechten, verarming, huisvestingsproblemen, de verkwisting van publieke middelen aan de prestigieuze organisatie van het WK en de Olympische spelen,…

Een eerste video toont beelden van de gewelddadige politierepressie. Ook de pers wordt bewust geviseerd.

<code>http://www.youtube.com/watch?v=_SnKe6TND58

Een tweede een uiteenzetting over de problemen die aan de basis van de beweging liggen.

http://www.youtube.com/watch?v=AIBYEXLGdSg