Personeel MIVB voert morgen alternatieve actie

Morgenvroeg voeren de vakbonden in Brussel actie voor een beter eenheidsstatuut en tegen de bevriezing van de lonen.

1363268491420Een nationale vakbondsbetoging gedekt door staking stelt in de sector van het openbaar vervoer een probleem. De andere vakbondscentrales rekenen op treinen van en naar Brussel alsook op openbaar vervoer in Brussel. Een deelname van het personeel van de NMBS Groep zou bijvoorbeeld betekenen dat er weinig of geen treinen rijden. Dit zou de opkomst van betogers uit het hele land sterk bemoeilijken. Het inleggen van bussen naar de hoofdstad of het organiseren van regionale betogingen gedekt door staking zouden een alternatief kunnen vormen. Meestal wordt het personeel dat noodzakelijk is voor het garanderen van het reizigersverkeer door de vakbonden opgeroepen de dienst te verzekeren. De andere personeelscategorieën worden dan gedekt door een stakingsaanzegging. Bij het personeel dat ‘moet’ werken en dat ook wel een steentje wil bijdragen aan het onder druk zetten van de regering is hier wel enige frustratie over.

Dit probleem stelt zich ook bij de MIVB. De vakbonden daar hebben toch geprobeerd een alternatieve actie in elkaar te steken.

Verschillende vakbondscentrales hebben gevraagd aan de vakbonden van het openbaar vervoer (NMBS, MIVB, TEC, De Lijn) om normaal te rijden op donderdag 6 juni. Er zullen geen storingen zijn op het Brussels net morgen. Maar het Gemeenschappelijk Vakbondsfront bij de MIVB wil niet dat verkeerdelijk gedacht wordt dat de werknemers en de vakbonden van de MIVB de acties niet steunen. Ze willen tonen aan het personeel, aan de reizigers en aan de regering dat ze de blokkering van de lonen of een harmonisering van de statuten naar beneden ook niet aanvaarden.

Dat is de reden waarom vanaf vandaag en vooral morgen bussen, trams en metro’s voorzien zullen zijn van affiche. Het opschrift luidt: “06/06 vervoeren we, maar … we zijn VOOR een beter eenheidsstatuut en TEGEN de blokkering van de lonen! Dat de regering eindelijk de grote fortuinen belast om deze crisis die niet de onze is te betalen!!!“.

Deze solidariteitsactie zal goed onthaald worden door de reizigers, o.a. door de studenten die toch op hun examen zullen geraken.

Recent bleek nog dat de directie van de NMBS niet erg opgezet is met alternatieve acties die de banden tussen het personeel en de gebruikers van openbaar vervoer aanhalen. ACOD Spoor wou toen de treinbegeleiders oproepen een solidariteitsverklaring met een vakbondsbetoging voor te lezen. De directie verbood dit botweg. Ze is zich blijkbaar bewust van het gevaar van acties die zich richten op de reizigers en die de nadruk leggen op de gemeenschappelijke belangen van werknemers en gebruikers van openbaar vervoer.