Wanneer een parlementaire vraag ‘een pad in de korf zetten’ wordt

pad

Afgelopen donderdag riep Libre Parcours in een reactie op de uitspraken van Guido De Padt de leiding van de verschillende vakbonden op te reageren tegen vakbond-bashing en tevens een alternatief naar voren te schuiven. Blijkbaar deed de Gewestelijk Secretaris van ACOD Spoor Leuven dit al twee dagen voor ons. We kunnen ons terugvinden in de opinie van Gunther Blauwens, Wanneer een parlementaire vraag ‘een pad in de korf zetten’ wordt, en bevelen haar dan ook aan.

Gunther Blauwens wijst er fijntjes op dat Guido De Padt (Open VLD) een gecoöpteerd senator is. Hij is dus niet eens verkozen, een beetje zoals technocraat Monti in Italië en onze nieuwe Minister van Financiën Koen Geens.

Blauwens stelt terecht dat neoliberalen voorbijgaan aan de oorzaken van onze problemen. Wanneer ze kankeren over een staking doen ze slechts aan symptoombestrijding. Ze gaan compleet voorbij aan de onderliggende problemen die vaak al jaren etteren. Al van 2005 draait het spoor vierkant. Toen werd de maatschappij in drie gekapt. De verdere opsplitsing van de Groep zal dit alleen maar verergeren.

Blauwens verwerpt de liberalisering, De Padts oplossing. Een standpunt waarvoor syndicalisten bij geen enkele traditionele partij steun vinden.

Blauwens citeert Noam Chomsky heel toepasselijk. Er is inderdaad een privatisering gaande en om daarvoor een draagvlak te creëren, breek je best de openbare dienst eerst af door onderfinanciering en desorganisatie. Na al de chaos aanvaarden de gebruikers uiteindelijk een privatisering in die illusie dat die in een vrije markt tot een betere dienstverlening en lagere prijzen zal leiden.

 De vergelijking  van het spoor met haar vele kleine, onmisbare schakels met een symfonisch orkest is mooi. En met drie (of twee) dirigenten krijgen je een kakofonie.

De enorme ervaring aanwezig op de werkvloer blijft inderdaad onbenut. De leiding verkiest inderdaad geldverslindende externe consultants. Een leiding die bestaat uit managers die van buitenaf komen en niet opgegroeid zijn op de ijzeren weg. De NMBS is inderdaad een universiteit op zich, ervaring en kennis doe je op op het terrein.

Blauwens sluit af met een pleidooi voor investeringen en voor de eenmaking van het bedrijf. Nu nog een actieplan om deze lange campagne voor deliberalisering en volledige hernationalisatie van de spoorwegsector te voeren.

Op 14 april 2013 organiseert Libre Parcours een internationale meeting over de strijd tegen besparingen, liberalisering en privatisering in Europa met sprekers uit vier buurlanden. Stuk voor stuk strijdbare spoormannen die zullen ingaan op de aanvallen waarmee we geconfronteerd worden en hoe we ons ertegen kunnen verzetten. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is hieraan deel te nemen.