Internationale Spoormeeting op 14 April

Beste collega,

Internationale spoormeeting

ZIT HET U OOK DWARS dat we de strijd tegen besparingen, tegen liberalisering en privatisering van spoorwegen alleen lijken te voeren? Dat verzet – U nam waarschijnlijk zelf al eens deel aan een staking – steevast door directie en regering beantwoord wordt met de mantra “het moet van Europa”? Vraagt u zich eveneens af of elders in Europa ook strijd gevoerd wordt, en hoe die strijd eengemaakt kan worden, zodat we niet langer in gespreide slagorde vechten?

OP ZONDAG 14 APRIL proberen we hierop een antwoord  te formuleren. LSP stelt haar jaarlijkse socialismeweekend open voor Libre Parcours om een commissie te organiseren over “spoorwegpersoneel in verzet tegen liberalisering en privatisering in Europa”. Verschillende internationale sprekers van strijdbare spoorwegvakbonden zegden reeds toe. Sommigen namen al initiatieven om de strijd uit te breiden naar een Europees niveau. En het zijn niet de minste. Zo komt Alex Gordon, tot voor kort voorzitter van de RMT. Door haar strijdbare karakter is RMT Union de snelst groeiende vakbond in Groot-Brittannië, die na jaren van verval de nationalisering van de volledige spoorwegsector eist. Uit Frankrijk, Christian Mahieux, één van de oprichters van Sud-Rail, een strijdbare Franse vakbond. Uit Nederland verwelkomen we treinbestuurder Peter Den Haan, die de hele privatisering van de goederentak, inclusief overname door DB-Schenker, van dichtbij meemaakte. Uit Duitsland ontvangen we Harald Sommer, een machinist van vakbond GDL. Enkele jaren geleden dwong GDL door strijd een loonsverhoging af.Uiteraard spreekt er ook iemand over de Belgische situatie. Vertrekkend vanuit de verschillende ervaringen geven we een aanzet tot discussie.

 Stof genoeg om een dag te vullen. We hebben tijd van 10.00 tot 16.00. Middageten wordt voorzien aan democratische prijzen.  De meeting vindt plaats op dag twee van Socialisme 2013 in de Kriekelaar op wandelafstand van station Brussel-Noord, Gaillaitstraat 86, Schaarbeek. Inschrijven voor deze dag kan via LibreParcours.net en kost 8 euro in voorverkoop (onkosten zaal en sprekers).

Uiteraard willen we U warm maken om het volledige weekend te komen. Op zaterdag is er o.a. een werkgroep over de strijd bij Ford en Arcelor op basis van getuigenissen. Een absolute aanrader is de avondmeeting “Tegen besparingen en jobverlies: welk politiek alternatief?”. In het panel verschillende delegees, maar ook Daniel Piron, secretaris van FGTB Charleroi en Felipe Van Keirsbilck, secretaris van CNE, die oproepen voor een formatie links van PS en Ecolo. Ook Alex Gordon zal op deze meeting spreken. Hij was kandidaat op een eenheidslijst van syndicalisten en socialisten.

 Praktisch:

  • De Internationale Spoormeeting vindt plaats in Brussel en maakt deel uit van Socialisme 2013, in het centrum De Kriekelaar (Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek).
  • Er wordt kinderopvang georganiseerd.
  • inschrijvingen via info@socialisme.be of 02/345 61 81. Vermeld in uw mail dat u naar de spoormeeting wilt komen en waar u tewerkgesteld bent (indien van toepassing). Daarna betaalt u de inkomprijs via rekeningnummer: 001-2260393-78, met als vermelding “spoormeeting” en uw naam. 
  • voorverkoopprijzen:- U wilt enkel naar de spoormeeting komen : 8€€ (dit dient om de kosten van de zaal en sprekers te dekken).
    – U bent geïnteresseerd in het volledig weekend: 15€ (U vermeld dit dan best in de mail).
  • Indien u aan deur inschrijft,, komen de prijzen op 10€ voor de meeting en 20€ voor het volledige weekend.

Met vriendelijke groeten,

Libre Parcours

Reacties zijn gesloten.