Halt aan de besparingen! Betoog mee voor extra middelen voor een degelijk en kwaliteitsvol openbaar vervoer!

Op 1 september gingen in Antwerpen de besparingsplannen, onder de noemer ‘Antwerpen Tramstad’ in. Ondanks de ‘goed-nieuws-show’ van De Lijn, hebben we ondertussen kunnen kennis maken met de gevolgen. Langere reiswegen, afgeschafte buslijnen, overvolle bussen en trams, bussen die niet komen opdagen,…

Aangezien Antwerpen een tramstad moet worden volgens De Lijn, worden heel wat buslijnen afgeschaft of aan elkaar gekoppeld. Gevolg is niet alleen dat er veel tijd verloren gaat door overstappen, maar ook de reiswegen worden soms een pak langer. Wij zijn niet principeel tegen het vervangen van bus door tramlijnen, maar dan moet dit wel een verbetering zijn. Ondanks de titel ‘Antwepen Tramstad’ zien we dat op verschillende lijnen de tramfrequentie verminderd is en, door het beperken van buslijnen tot aan de rand van de stad, trams dagelijks overvol zitten. De vakbonden verwoorden het in hun pamflet als volgt: ‘Kippen in een legbatterij hebben in verhouding recht op meer plaats dan een reiziger in tram en bus!’. Alsof dit nog niet genoeg is, zien we dat door de besparingen bij oa de technische diensten, de voertuigen en het materiaal steeds minder in orde zijn. Meer dan eens komt bus of tram niet opdagen omdat er niet genoeg rijvaardige voertuigen zijn.

Het is onbegonnen werk om alle getroffen lijnen op te noemen. Zoals het eveneens onbegonnen werk is om alle actiegroepen/petities/acties rond een bepaalde lijn op te sommen. De vakbonden bij De Lijn hebben het afgelope jaar geprobeerd met overleg en ‘reizigersvriendelijke’ acties de besparingen tegen te houden. Maar zowel de Vlaamse regering als De Lijn zelf hadden hier geen oren naar. Aangezien dit niet gelukt is, zal wordt er op woensdag 28 november een betoging georganiseerd, gekoppeld aan een staking. De reizigers worden eveneens opgeroepen om mee te betogen. Het wordt dan ook tijd dat personeel en reizigers hun krachten bundelen en samen de strijd aangaan voor een degelijk en kwaliteitsvol openbaar vervoer.

Politici zullen weer roepen dat het een schande is dat het openbaar vervoer staakt en de reiziger gegijzeld wordt. Over hypocrisie gesproken! Het zijn net deze politici die verantwoordelijk zijn voor de besparingslogica en de achteruitgang van het openbaar vervoer. Door hun beleid zijn er een pak reizigers die nooit meer op het openbaar vervoer kunnen rekenen.

Een stad als Antwerpen (en bij uitbreiding heel de provincie) heeft recht heeft op een snel, efficiënt en betaalbaar openbaar vervoersnetwerk met zoveel mogelijk milieuvriendelijke voertuigen. Enkel op deze manier kan de mobiliteitsknoop worden opgelost. Uiteraard heeft dit zijn prijs, err moeten dan ook duidelijke keuzes gemaakt worden. Banken krijgen zonder veel moeite, miljarden euro’s toegestopt. De winsten die ze maken houden ze wel voor zich. Zo moest de Belgische regering onlangs nogmaals 2,9 miljard extra toestoppen aan Dexia. Meer dan 3 maal het volledige jaarbudget van De Lijn!

Wij willen de reizigers dan ook oproepen om mee te komen betogen samen met het personeel en vakbonden. Het zal enkel zijn door ervoor te vechten dat we een rem kunnen zetten op de besparingen en extra middelen afdwingen. Laat deze betoging een startpunt zijn waar personeel en reizigers zij aan zij vechten voor degelijk openbaar vervoer.

Afspaak: Woensdag 28 November, 14u Rooseveltplaats