Het pamflet dat LibreParcours maandag aan de piketten zal verspreiden

Beste Collega’s,

Weigeren voor Logistics te tekenen volstaat niet. We worden vervangen door contractuelen of treinbestuurders die wel tekenen. Logistics gaat onverminderd door met het onder druk zetten en intimideren van machinisten. Daarom hebben we eind augustus tot 32 uur gestaakt. Sindsdien werd drie keer onderhandeld.

Meermaals werd duidelijk gemaakt dat we onder Technics met goederentreinen willen blijven rijden, aan onze voorwaarden. En dat we dus niet geïnteresseerd zijn in een ter beschikking stelling aan Logistics. De directie negeert dit botweg en marchandeert enkel over de voorwaarden van de ter beschikking stelling. Het is een dovemansgesprek.

We willen …

  • Geen tuchtmaatregelen tegen stakers.
  • Geen voorstel op maat van Antwerpen Noord. Een oplossing voor alle depots. Samen uit, samen thuis!
  • Een verdeelsleutel voor de beschikbare trafiek met behoud van depots en statutaire tewerkstelling
  • Een halt aan de contractuele aanwervingen en de ter beschikking stellingen. Een einde aan de intimidatie en chantagepraktijken. Geen gedreig meer met trafiekverlies en het afschaffen van statutaire kaderposten.
  • Statutaire tewerkstelling moet de regel zijn, in een kader van publiek recht, de bundels vormen onze voorwaarden niet het PC226.
  • Een einde aan de verspilling van publieke middelen: geen externe consultancy meer (de afgelopen zeven jaar werd hier €837 miljoen aan verkwist), geen vastgoed prestigeprojecten, een transparante spoorweg (vandaag zijn er 114 filialen)
  • Onze locomotieven terug (200 ter waarde van €415 miljoen). Ze werden met belastinggeld betaald en horen de gemeenschap toe. Het is ongehoord dat de put van de verliezen hiermee gedempt wordt.
  • Opnieuw overheidsdotatie voor de goederenactiviteit, op zijn minst voor het verspreid vervoer. De regering moet voluit kiezen voor het goederenvervoer per spoor. Hoe denkt ze anders de mobiliteitsknoop te ontwarren?
  • Een einde aan het nijpende personeelstekort bij Freight Services. Vandaag wordt de werkdruk systematisch opgedreven. We hebben nood aan meer schouwers en rangeerders om het werk te verdelen.
  • Eindelijk echt werk maken van de humanisering van de diensten.

We sluiten ons aan bij de strijd tegen de herstructurering. We ijveren voor een eengemaakte spoorweg met een eenheidsstatuut voor alle spoormannen en –vrouwen. De goederentak is slechts een eerste slachtoffer van de privatisering. We laten ons niet als schapen tot de slachtbank leiden en roepen op voor de algemene spoorwegstaking van 3 oktober 2012.

We zullen de directie moeten dwingen om onze eisen in te willigen. De minieme toegevingen tijdens de onderhandelingen – voorlopig geen 13h prestaties, het behoud van 89 kaderposten tot eind 2013, de tijdelijke mogelijkheid in te leveren op loon i.p.v. meer dagen te werken,… – bevestigen dat we de druk moeten verhogen. Dat is wat we nu doen, we raken de directie waar het pijn doet: in de portemonnee.

Logistics heeft niet eeuwig de tijd. De financiële toestand is belabberd. Eigenlijk is Logistics al failliet. Maar Logistics is geen normaal bedrijf, het filiaal is nog volledig in handen van de NMBS Groep. Met de verkoop van gekregen
locomotieven en terminals schuift Logistics het nakende faillissement slechts voor zich uit. Geert Pauwels moet ons die verantwoordelijkheid niet in de schoenen schuiven. Wij hebben niet gevraagd om een filiaal van privaat recht.
Het is in deze context dat DB Schenker lonkt, misbruik makend van de schijnbaar uitzichtloze situatie. Als we DB willen counteren, moeten we de goederen weer een toekomst geven.

Als Logistics over kop gaat, zal het wegtransport niet alles kunnen slikken. Iemand zal in het gat moeten springen. Gelijk welke operator die die uitdaging wil aangaan, zal machinisten nodig hebben, zal ons nodig hebben. Ook dan
zijn we niet te koop. Of men huurt ons aan onze voorwaarden, of men geeft Technics een licentie.

Wat zouden de mogelijkheden zijn van een openbaar goederenvervoer per spoor dat deel uitmaakt van een eengemaakte spoorweg onder controle van personeel en gebruikers? Geen dictaat van externe consultants maar de ervaring van de werkvloer die doorweegt!

Klik Hier voor het pamflet in PDF-formaat

En Hier voor het Franstalige pamflet