Antwerps protest tegen besparingen bij De Lijn. Actie op 1 september

Op 1 september gaan in Antwerpen de besparingsmaatregelen bij De Lijn in. Er zullen niet enkel verschillende buslijnen verdwijnen. Andere worden ingekort of hebben een langere reisweg. Ondanks de campagne “Antwerpen Tramstad” worden de frequenties van verschillende tramlijnen verlaagd ondanks het feit dat busreizigers nu veel meer zullen moeten overstappen op de tram en De Lijn zelf aankondigt dat er capaciteitsproblemen zullen zijn. De berekening van de capaciteit gaat er overigens van uit dat we met 7 op een vierkante meter kunnen staan…

Met “Antwerpenaars tegen besparingen bij De Lijn” hebben we in het voorjaar al een eerste actie gedaan om dit besparingsplan aan te klagen. Ondertussen zijn we gaan samenzitten met de vakbonden bij De Lijn (ACOD-TBM, ACV-OD en ACLVB) en hebben we samen een platformtekst opgesteld met de bedoeling om onze acties verder te zetten en te verbreden, met mogelijk een betoging op 6 oktober.

Om dit alles aan te kondigen zullen we op zaterdag 1 september een actie houden om de besparingen aan te klagen en de campagne “Antwerpen Tramstad” te doorprikken. Afspraak om 10.30u op de Antwerpse Rooseveltplaats.

 


Platformtekst “Antwerpenaars tegen de besparingen bij De Lijn”

De Lijn moet 60 miljoen euro besparen en ook in Antwerpen en omgeving zullen we dit voelen. Heel wat buslijnen sneuvelen of worden aangepast. Zo verdwijnen vanaf 1 september buslijnen 9, 14, 28, 123 en 660. Daarnaast zullen heel wat buslijnen die vanuit de rand naar de stad komen een merkelijk langer parcours volgen – bijvoorbeeld de lijnen 640 of 418 – of beperkt worden tot de rand van de stad, oa Berchem station en Luchtbal. Tegelijk zien we dat heel wat tramlijnen een lagere frequentie zullen hebben. Nochtans is de slogan van De Lijn: “Antwerpen Tramstad”

De Lijn ondersteunt de actie ‘ik kyoto’ en we horen de Vlaamse Regering verklaren dat de uitstoot van schadelijke broeikasgassen tegen 2020 met 30% achteruit moet door oa maatregelen op… mobiliteit. Wij kijken dan ook raar op dat De Lijn voor maar liefst 60 miljoen bespaard en de dienstverlening inkrimpt. Het lijkt ons logisch dat er wordt geïnvesteerd – in plaats van bespaard – in openbaar vervoer om de mobiliteits- en milieuproblematiek aan te pakken.

We horen het stadsbestuur verklaren dat de bussen de stad uit moeten. Maar wij vragen ons af waarom de auto’s en het doorgaand verkeer dan wel dwars door de stad kunnen? Enkel in de stationsbuurt zijn er maar liefst 11 grote betaalparkings; en daarbij wordt er nog één extra gepland met maar liefst 400 parkeerplaatsen. Voor wie het geen probleem vormt om te betalen voor een dure parkeerplaats is de stad toegankelijk met de wagen. De rest kan zich verwachten aan een lange bus- of tramrit. Het lijkt ons dan ook niet overdreven te stellen dat er nood is aan een snel, efficiënt en betaalbaar openbaar vervoernetwerk in en rond de stad met zoveel mogelijk milieuvriendelijke voertuigen. Op deze manier kan het individueel personenvervoer beperkt worden zonder dat mensen moeten inboeten op hun mobiliteit.

Openbaar vervoer is – ook ‘s nachts – een basisdienstverlening, die voor iedereen toegankelijk moet zijn en op maat van gebruikers en personeel gemaakt is. Mobiliteit moet dan ook door de overheid georganiseerd worden. Een oplossing via verdere privatisering of publiek-private samenwerking is een stap achteruit. Wat als de privé-investeerder na afloop het contract niet verlengt? Wat als de privé-investeerder zich gaat moeien met de trajecten en frequenties om meer winst te kunnen maken en/of in functie van haar eigen marketingstrategie?

We zijn er ons van bewust dat een goed openbaar vervoernetwerk in publieke handen een serieuze bijdrage van de belastingbetaler vereist. Maar de maatschappelijke kost van milieuvervuiling, gezondheidsproblemen, verloren uren in de file,… is ettelijke malen groter. Daarom eisen wij van De Lijn, de Vlaamse regering en de Stad Antwerpen dat er geïnvesteerd wordt in ons openbaar vervoer. Wij zijn niet tegen hervormingen, zolang dit maar ten goede komt van gebruikers en personeel.

In de eerste plaats betekent dit een bijsturingvan de huidige besparingsplannen, welke een afbouw van het openbaar vervoer inhouden. Daarnaast denken wij dat in samenspraak met het personeel en de gebruikers de bevoegde overheden een plan moeten opstellen dat uitgaat van de mobiliteitsbehoefte in Antwerpen en (verre) omgeving in plaats van een hervorming die start met besparingen. Dit plan hoort uit te gaan van een geïntegreerd mobiliteitsbeleid.

Wij eisen dan ook:

  • Het annuleren en terugdraaien van het huidige besparingsplan.
  • De nodige bijkomende middelen om degelijk, efficiënt en betaalbaar openbaar vervoer in en rond de stad mogelijk te maken.
  • Het stopzetten van elke vorm van verdere privatisering.
  • Wij zijn voorstander van democratische prijzen met de nodige correcties.
  • De nodige structuuraanpassingen en maatregelen vanwege het stadsbestuur om de doorstroming te bevorderen.
  • Om de veiligheid en het aanbod te garanderen is voldoende personeel bij De Lijn noodzakelijk.