Als de bus een bank was, was hij al gered!

Het verzet tegen de besparingen bij De Lijn gaat door. Zowel reizigers als personeel worden getroffen door de neerwaartse spiraal waarbij de dienstverlening wordt afgebouwd. Ze hebben er dan ook alle belang bij om samen in actie te komen tegen de besparingen. Dit jaar wil De Lijn 60 miljoen besparen, dat gebeurt in verschillende fasen op lokaal vlak. Tegelijk wordt van de besparing gebruik gemaakt om private partners binnen te halen en om de prijzen voor bestaande dienstverlening (de snelbussen uit Limburg) drastisch op te drijven. Hieronder een artikel dat verscheen in ‘Tribune’, het blad van ACOD.

Besparingen bij De Lijn stuiten op algemeen protest

De Lijn moet dit jaar – alweer – voor 60 miljoen euro besparen. Dit betekent drastische vermindering van het aanbod aan bussen en trams in quasi heel Vlaanderen voor de reiziger, en voor het personeel betekent dit een verlies van tewerkstelling voor 600 voltijdsen.

Minder aanbod zal voor gevolg hebben : minder reizigers en dus minder inkomsten, en dit op het ogenblik dat de minister van De Lijn verwacht haar reizigersinkomsten te verhogen en een reizigerswinst (in aantal) van 10% te maken. bovendien wenst de Vlaamse regering een hogere “kostendekkingsgraad”.

Brouwerij werpt zich op als openbare dienstverlener.

Het laatavondvervoer wordt sterk afgebouwd en voor het behoud van het nachtnet worden naar onze mening oplossingen gezocht waarbij de deontologie ver zoek is. Nieuwe vormen van publiek-private samenwerking werden aangegaan om het nachtnet te behouden met ondermeer de brouwerij Duvel-Moortgat.

Wij trekken de aandacht op een opmerkelijk citaat van directeur-generaal Roger Kesteloot die zegt : “ik juich toe dat de maatschappelijke rol en duurzame mobiliteit bij vrijetijdsbesteding verzorgd wordt door brouwerij De Koninck” De ACOD/TBM juicht dit niet toe, integendeel zelfs. De bevoegde minister ontloopt eens te meer haar taak en verantwoordelijkheid om haar maatschappelijke rol te vervullen, en laat dit nu gemakkelijkheidhalve over aan het initiatief van een cafébaas ! Dit is onverantwoord.

Voorlopig neemt de brouwerij nog genoegen met het recht om als publiciteit het uitzicht en interieur van de bussen naar eigen smaak te bepalen als ruil voor haar geleverde diensten, maar wat zal het volgende zijn ? Dat een brouwerij het traject en de halteplaatsen gaat bepalen in functie van de cafés waar het eigen bier geleverd wordt ?

Creatieve acties trekken de aandacht en stimuleren het debat

In landelijke gebieden zal De Lijn de dienstverlening meer en meer beperken tot schoolvervoer en woon-werkvervoer, ten minste indien je tussen 9u en 17u werkt. In Mechelen worden alle stadslijnen afgeschaft en vervangen door een centrumpendel en in Antwerpen verdwijnen er maar liefst 1.000 busritten per dag van en naar het centrum, maar ook in WVL, OVL en Limburg wordt duchtig de schaar gezet in dienstritten, waarbij alle logica ver zoek is.

Gelukkig komt het verzet tegen de besparingen vanuit diverse hoeken zeer goed op gang. De ACOD/TBM lanceerde eerder een opgemerkte affichecampagne, een stickeractie en diverse petities, al dan niet in gemeenschappelijk vakbondsfront. Maar her en der laten ook de reizigers duchtig van zich horen. Zo was er ondermeer in Dendermonde een actie aan de gemeenteraad en werd een comité opgericht met het oog op verdere initiatieven. In Mechelen organiseerden de vakbonden samen met tientallen Mechelse busgebruikers een recordpoging “busvullen” om de te kleine capaciteit van de pendelbussen in de verf te zetten.

In Antwerpen zette het burgerinitiatief “Antwerpenaars tegen de besparingen bij De Lijn” een ludieke actie op touw onder de noemer “Langer wachten op bus en tram? Dan maken we het best gezellig!”. Een bushalte werd voor de gelegenheid omgebouwd tot een knus salon.

In Limburg en elders knokken de openbaar vervoer gebruikers voor het behoud van de snelbuslijnen, maar ook in het Waasland, de Kempen, … waren er al acties van reizigers al dan niet in samenwerking met het Lijnpersoneel. Kortom de belastingbetaler verweert zich in heel Vlaanderen !

Het meest opvallende initiatief tot nu toe was ongetwijfeld de optocht in Gent van het collectief “Gentenaars tegen Besparingen” (GtB), met meer dan 400 aanwezigen. Ook de ACOD had haar medewerking verleend aan deze actie. GtB kon rekenen op heel wat media-aandacht en zet haar campagne verder met opvallende ludieke acties. Het leverde hen alvast gesprekken op met het Gents stadsbestuur. De Antwerpse tegenhanger “Antwerpenaars tegen de besparingen bij De Lijn” werkt momenteel aan een platformtekst om in september samen met andere organisaties – waaronder de vakbonden – een optocht te organiseren. Wordt vervolgd…

Als de bus een bank was … dan was hij al gered!

Er zal natuurlijk meer nodig zijn om de verantwoordelijke overheden zodanig onder druk te zetten dat de besparingsplannen herzien worden. Maar de verschillende actievormen en -comités die in Vlaanderen de voorbije maanden zijn ontstaan, tonen wel aan dat alerte bus- en tramgebruikers in samenwerking met de vakbonden in staat zijn om de publieke opinie wakker te schudden. Dit is de voorbode van meer!

Artikel een samenwerking van ACOD/TBM en Jan Vlegels, ACOD onderwijs -“Antwerpenaars tegen de besparingen bij De Lijn”