Staking MIVB: meer veiligheid vereist meer openbare dienst

artikel van Myriam Djegham van Gebruikers en Werknemers voor de Ontwikkeling van Openbaar Vervoer

De werknemers van de MIVB zijn zaterdag 7 april in staking gegaan na de moord op een collega tijdens het uitvoeren van zijn job. Op een bijeenkomst dezelfde dag om de directie aan de tand te voelen over het veiligheidsvraagstuk, toonden de werknemers een grote maturiteit. Hun eerste bezorgdheid zou kunnen samengevat worden met de uitroep van één van de personeelsleden:  “Wij werken om te leven niet om te sterven“. Ze wezen op de structurele oorzaken van het geweld waarvan ze slachtoffer zijn. Inderdaad, er zijn vele en dieperliggende oorzaken. Bepaalde zijn rechtstreeks gelieerd aan het beheer van de MIVB. Terwijl er meer personeel nodig is, bevoordelen de budgetaire keuzes het vervangen van mensen door machines, wat bijdraagt aan de ontmenselijking van de openbare dienst en aan het isoleren van de werknemers. De middelen worden ingezet voor het controleren van de chauffeurs maar niet om hen te beschermen.

Andere oorzaken komen voort uit de onderfinanciering door het Gewest en de Federale overheid. En meer globaal, betwisten de werknemers een maatschappij die geweld genereert door uitsluiting, sociale immobiliteit en besparingen. De werknemers van de openbare diensten zitten in de val. Terwijl ze een belangrijke taak vervullen om het recht op mobiliteit te beantwoorden, worden ze de vertegenwoordigers van een politiek die noch de werknemers, noch de gebruikers tolereren, een politiek die de openbare diensten privatiseert en de sociale ongelijkheden vergroot. 

Het probleem van de veiligheid is vaak naar voren geschoven door de werknemers. Zoals in de andere Belgische openbare vervoersmaatschappijen, is totale veiligheid onmogelijk, daar zijn de werknemers zich van bewust. Een meer globaal verzet is nodig. Als we resultaat willen, is het essentieel samen te strijden, werknemers en gebruikers van openbaar vervoer, van MIVB, NMBS, TEC en De Lijn, om een andere maatschappij te verdedigen die streeft naar kwaliteitsvolle openbare diensten, met werknemers en gebruikers die trots zijn collectief in te gaan tegen de marktlogica in sectoren die essentieel zijn voor ons allen.

1 reactie op “Staking MIVB: meer veiligheid vereist meer openbare dienst”

Reacties zijn gesloten.