Slecht beleid bij mobiliteit ! – pamflet ACOD TBM en BTB

Het  verzet  van  de ACOD/TBM tegen  de  besparingen  bij  De  Lijn  gaat voort!

Onze affiche actie, die  vorige  week over  heel  Vlaanderen van  start  ging,  bleef  niet nopgemerkt, integendeel zelfs. Uiteraard  was  het  voor  de  minister voordien  wel veel  comfortabeler  om  de verantwoordelijkheid  van de  ingrepen  in  het  aanbod  van  De  Lijn  te  kunnen  blijven afschuiven. Maar collega’s die tijd is voorbij. Vandaag noemen wij namen!

Het feit dat u als personeelslid uw mond durfde openen vorige week was er te veel aan, want de directie besloot prompt alle ACOD/TBM affiches te laten verwijderen.  Onze mening wordt niet op prijs gesteld, dat is overduidelijk!

Wij  hebben  getracht  onze  acties eerder binnenshuis  te  houden,  maar  dit  kan  dus blijkbaar  niet. Bijgevolg  zullen  wij  ons  actieterrein uitbreiden  en verleggen  tot plekken waar De Lijn geen vat op heeft.

Zo werden de Nieuwe Werker, de Tribune, en de vakbladen van de BTB ingeschakeld. Gezien de grote oplagen vielen onze affiches op 23 maart om te beginnen al bij 450 000 lezers in de brievenbus. Samen met de ACOD/TBM flyers, de ACOD websites en de hulp van andere bevriende webmasters werden dus in eerste lijn al een half miljoen Vlamingen bereikt. Maar daar houdt het zeker niet mee op! Een stickeractie komt er zo dadelijk aan.

Met uw hulp verhogen wij makkelijk ons bereik tot in het kwadraat.

Wij beslisten ons terrein  te verplaatsen en nog meer en grotere affiches persoonlijk te verspreiden, bij  evenementen,  op  markten, in  openbare  gebouwen:  zwembaden, bibliotheken, scholen, ziekenhuizen, vrouwenorganisaties, jeugdbewegingen, bond tram trein  en  busgebruikers,  kantoorwijken,  universiteiten,  ABVV  gebouwen,  diensten werkloosheidsuitkeringen, werkwinkels, sportclubs, drankgelegenheden, noem maar op …. tot de plaatselijke frituren en de kaartclub van oma en opa toe!

Indien u als lezer van dit pamflet de digitale versie van de ACOD/TBM affiche ook nog eens  op  uw  eigen  facebookpagina  plaatst, dan  bereiken  wij  op  termijn  IEDERE VLAMING en iedere openbaar vervoer gebruiker. Gewoon doen!

pamflet