Dendermonde: geslaagde actie en meeting tegen de besparingen bij het openbaar vervoer

Gisteren heeft LSP Dendermonde actie gevoerd aan de gemeenteraad van hun stad om de besparingen bij het openbaar vervoer aan te klagen. Alle gemeenteraadsleden ontvingen ons pamflet, samen met de uitdrukkelijke vraag om zowel als stad en als lid van een politieke partij druk te zetten op de politieke kopstukken die verantwoordelijk zijn voor het besparingsbeleid.

Het viel meteen op dat er naast ons nog drie andere actiegroepen aanwezig waren. De actiegroep rond het doortrekken van de N41, een andere die vreest dat hun wijk langs de Schelde een tweede Doel wordt en de plaatselijke middenstand die de voor hen ongunstige elementen in het nieuwe mobiliteitsplan wou aankaarten. Na een geslaagde actie, die op heel wat persbelangstelling kon rekenen, hebben we rond 20u een meeting gehouden waar een 13tal mensen op aanwezig waren.

Wouter Gysen (lid algemeen bestuur ACOD-Spoor Antwerpen en afgevaardigde voor het Comité PBW van de treinbegeleiders in district Noordoost) opende de meeting met een inleiding over openbaar vervoer in het algemeen en de NMBS in het bijzonder. Belangrijke punten uit de inleiding waren het feit dat de besparingen zowel de reizigers als het personeel zwaar zullen treffen, waardoor de strijd ertegen ook gezamelijk moet zijn. En het feit dat deze besparingen reeds het zaad in zich hebben voor een volgende golf van besparingen. Nadien was er ruimte voor discussie en tussenkomsten. Naast persoonlijke getuigenissen kwam er ook een groot ongenoegen naar voor over het wanbeleid van de NMBS-top en de politiek verantwoordelijken.

Op een gegeven moment werd de vraag gesteld: “wat kunnen we concreet doen tegen deze besparingen of toekomstige besparingen?” Al snel werd het idee naar voor geschoven om een actiegroep te beginnen. Een politiek neutrale actiegroep, maar wel met een vermelding van de ondersteunende organisaties. Er werd het voorstel gedaan om een pamflet op te stellen dat in meerdere regio’s gebruikt kan worden, maar ook ruimte laat voor plaatsgebonden problemen, zoals bijvoorbeeld de beperkte bereikbaarheid van het ziekenhuis van Dendermonde. Dendermonde is immers niet de enige stad waar reizigers en personeel van het openbaar vervoer in verzet komen. In Mechelen waren er al lokale acties van de vakbond, in Gent en Antwerpen is er een campagne in de maak en Hasselt heeft als enige gemeente het volledige besparingsplan van de Lijn van tafel geveegd. Met de actiegroep kunnen we acties ondernemen zoals o.a. een petitie, deur aan deur en raamaffiches. …wordt zeker vervolgd!

> Artikel in Het Nieuwsblad