Werkonderbreking station Brussel-Zuid op 1 februari 2012. De ware toedracht van de feiten

Persbericht van ACOD-Spoor

Ondanks de beloftes van de spoorwegdirectie (tijdens de paritaire vergadering van 25 januari 2012 tot de opschorting van het dossier) besliste de Directie B-MO toch om vanaf 1 februari 2012 te starten met de eerste fase van de reorganisatie van de regionale permanenties. In de praktijk gaat het om de fusie van de permanentie van Brussel met de centrale permanentie (CPC).

Door deze fusie verdwijnt de sociale en intermenselijke band tussen de treinbegeleiders en hun stelplaats. Er zal immers niet langer een verbindingsagent fysiek aanwezig zijn om de kleine en grote dagelijkse problemen te helpen oplossen. Bovendien vormen juist die permanenties in de stelplaatsen het eerste contact bij de (steeds uitdijende) agressiegevallen op ons spoorwegnet. Het mag dus niet verwonderen dat deze directiebeslissing in eerste instantie leidde tot opschudding en vervolgens tot kwaadheid bij het personeel.

In de pers heeft de directie de maatregel op een verkeerd interpreteerbare en minachtende manier voorgesteld. Ze sprak grijnzend dat een aantal personeelsleden 300m zouden verhuisd worden. Een dergelijke verdraaiing van de werkelijkheid heeft de spanningen tussen het personeel en de directie alleen maar opgedreven. Bovendien gaat het hier over een testcase die men later op het hele net wil toepassen.

ACOD Spoor verwerpt deze besparingsmaatregelen van de directie, aangezien ze geen rekening houden met de realiteit op het terrein en evenmin met de specificiteit van het beroep van treinbegeleider. De huidige voorstellen zijn voor ons en het personeel onaanvaardbaar omdat ze de stress en de psychosociale belasting verhogen. Overigens kan ook opgemerkt worden dat hoewel zo voorgesteld, de maatregel nauwelijks een besparing voor het bedrijf oplevert.

ACOD Spoor eist van de directie en het management dat ze de dossiers grondiger analyseren en op z’n minst proberen te begrijpen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend aangezien het management wereldvreemd is voor de taken waarvoor ze zogezegd verantwoordelijkheid dragen.