Red De Lijn!

Oproep van ACOD TBM

Op 18 januari wordt een syndicale actie in gemeenschappelijk front gehouden in de Centrale Diensten te Mechelen. Een delegatie van onze militanten zal zich voor u, voor ons, voor de reiziger, voor het openbaar welzijn in het algemeen,  een toegang verschaffen tot de Raad van Bestuur en een pleidooi gaan houden voor de “redding van het vervoersaanbod van De Lijn”.

Het exploitatiebudget dat door de overheid aan De Lijn in 2012 zal worden toegekend is namelijk VER ONTOEREIKEND om de exploitatie zoals ze vandaag is, verder te zetten.

Hierdoor zal er in 2012 onverantwoord veel moeten gesnoeid worden in het aanbod, en de Raad van Bestuur wordt verondersteld aan deze onwaardige begroting haar goedkeuring te verlenen tijdens de Raad van 18 januari.

Dit zal zeer zware gevolgen hebben voor de reizigers en voor het personeel dat een verlies van tewerkstelling bij De Lijn met honderden banen tegemoet zal moeten zien.

Wat de overheid van De Lijn eist is een ware schande!

Wij willen dat onze bestuurders in de RVB duidelijk kleur bekennen, en wij willen NU uit hun monden horen in hoeverre zij het persoonlijk gaan opnemen voor de bescherming van het openbaar vervoer in Vlaanderen voor de verdere toekomst!

Maar ook u kan makkelijk een zeer grote steen bijdragen:

Wij roepen u op om in 24 uur tijd een  massamailing op te starten waar geen mailbox tegen bestand is!

Zend van woensdag 18 tot donderdag 19 januari één simpele boodschap:

RED DE LIJN    

aan   hilde@hildecrevits.be

Zend de mail vervolgens  door  naar uw familie, vrienden,  collega’s  en liefhebbers van het openbaar vervoer en dring erop aan deze actie mee te dragen, dit is echt in ieders belang!

Of tik: RED DE LIJN in als prikbordbericht op de facebookpagina van de minister:

www.facebook.com/pages/Hilde-Crevits/43956841284

3 reacties op “Red De Lijn!”

Reacties zijn gesloten.