Nog nooit zo weinig personeel bij de NMBS

In 2011 daalde het aantal personeelsleden bij de NMBS met ongeveer 1.000. Het spoor moest het op 1 januari van dit jaar doen met 35.507 voltijdse equivalenten (vte), tegenover 36.453 op 1 januari 2011. Het cijfer van 35.507 is een absoluut dieptepunt. De forse daling komt vooral door het vertrek van personeelsleden. De besparingsoperaties vanaf de jaren 1980, toen onder de liberale minister De Croo senior, hebben de NMBS een omgekeerde leeftijdspiramide opgeleverd. Tegen 2020 vertrekt 55% van de huidige personeelsleden op pensioen. De afgelopen jaren werden meer reizigers vervoerd terwijl er minder personeel was. Voor patroonsfederatie VBO is de daling van het personeelsbestand onvoldoende, het VBO stelt dat bij de NMBS nog eens 8.000 vte’s mogen verdwijnen. Over wat dit voor de dienstverlening zou betekenen, zegt het VBO uiteraard niets.