Solidariteitsbericht met acties in Frankrijk dat circuleert in Antwerpen-Noord

Hieronder vindt u een solidariteitsverklaring met de collega’s van SNCF die nu in staking zijn tegen de liberaliseringpolitiek die Europa hen opdringt. Laat het duidelijk zijn dat hun strijd dezelfde is als de onze! Wij kunnen niet toelaten dat onze arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid steeds zwaarder onder druk komen te staan. Als we kijken naar Duitsland (waar vorige week ook een staking van de vakbond GDL werd georganiseerd voor gelijke arbeidsvoorwaarden en verloning voor alle machinisten), dan weten we tot welke toestanden dit leidt. Laat ons via deze brief een eerste stap zetten naar een Europees collectief verzet tegen de teloorgang van de vele goede spoorwegjobs.

Nederlands
Geachte Collega’s, op 27 oktober vond er in België een spontane stakingsactie plaats uitgaande van de machinisten van NMBS. Deze actie werd massaal opgevolgd in het hele land. Ook de volgende weken volgen er acties in de werkplaatsen en van het rangeerpersoneel. De liberaliseringpolitiek betekent voor ons een rechtsreekse afbraak op ons statuut, een grote werkonzekerheid in de goederensector en zeer zware arbeidsvoorwaarden (voor machinisten bvb: 15 à 20 dagen minder rust per jaar, maximumdiensten van 13 uur mét coupure. Ook de mogelijkheid die de directie krijgt om iedereen die ziek, zwanger (onze vrouwelijke collega’s althans) of strijdbaar is, met één pennentrek van de goederensector voorgoed te verwijderderen). Om deze besparingsvoorstellen door te voeren worden de Belgische treinbestuurders individueel onder druk gezet, terwijl het besef groeit dat dit een collectieve strijd in Europa wordt. Laat ons in de toekomst de krachten bundelen, contacten leggen en naar een Europese strijd tegen de liberaliseringpolitiek gaan. Wij wensen via deze weg alvast onze solidariteit uitdrukken met jullie acties. Succes, de 99% Belgische spoorwegarbeiders die slachtoffer zijn van de liberalisering, uitgaande van de treinbestuurders van Antwerpen-Noord.”

En Français
Chers collègues, le 27 octobre, les conducteurs de trains belges sont entrés spontanément en grève. Cette action a été suivie massivement dans tout le pays. Dans les jours à venir, des actions vont avoir lieu dans les ateliers et chez le personnel de triage. La politique de libéralisation signifie pour nous un dé tricotage complet de notre statut, une grande incertitude quant au travail dans le secteur marchandises et des conditions de travail très pénibles. Par ex. pour les conducteurs : 15 à 20 jours de moins de repos par an, des services de 13 heures avec des coupures. Egalement la possibilité pour la direction d’écarter d’un coup de crayon tout qui les gênerait dans le secteur marchandises : les malades, les femmes enceintes, les gens combattifs… Afin de faire passer ces mesures de restructurations, la direction met une pression individuelle sur chaque conducteur, alors que nous sommes de plus en plus convaincus qu’il s’agit d’un combat collectif en Europe. Regroupons nos forces à l’avenir, prenons des contacts en vue d’une lutte européenne contre cette politique de libéralisation. Par ce biais, nous voulons déjà affirmer notre solidarité avec vos actions. Nous vous souhaitons beaucoup de succès, de la part des 99% de cheminots belges qui sont victimes de la libéralisation, en partant des conducteurs de trains d’Anvers Nord.