Nood aan een actieplan van en door de basis!

volgend  pamflet werd afgelopen donderdagavond verspreid onder de machinisten aan de verschillende stakingspiketten:

De niet met de vakbonden overlegde arbeidsvoorwaarden van NV Logistics zijn onaanvaardbaar. De arbeidsduurverlenging en het gesleutel aan de overgangen, maken dat bestuurders makkelijk 30 dagen per jaar meer moeten komen werken. Bovendien moeten ze langere prestaties kloppen. De rijtijd wordt weliswaar beperkt tot 9h, maar dan nog kan men je in de overige arbeidstijd treinen laten koppelen, laten klaarmaken of platzetten. Men kan je zelfs met de bedrijfswagen naar een veraf gelegen depot laten rijden. Het is duidelijk dat ook in het aantal uitslapen en dito vergoedingen gesnoeid zal worden.


Chantage: niet tekenen = niet meer rijden

Je zal wel herbenut worden binnen de NMBS Groep, maar je bent je oude job kwijt, met alle voordelen die eraan vast hingen. Voor diegenen met te weinig jaren betekent het zelfs loonsverlies. Deze chantage werkt niet als we collectief weigeren.

Werkzekerheid bij Logistics NV is onbestaande. De directie kan de terbeschikkingstelling eenzijdig beëindigen. Bij je terugkeer heb je geen post meer, je verliest je premies en je valt terug op je naakte barema. Door de besparingen bij Mobility wordt herbenutting er niet evidenter op. Bij de liberalisering van het binnenlandse reizigersverkeer zal Mobility bovendien eenzelfde lot beschoren zijn als de goederenpoot.

Er is geen wettelijke basis voor een verdere terbeschikkingstelling van NMBS aan een filiaal van privaat recht. Zonder ondernemingsraad kan geen arbeidsreglement opgesteld worden en valt met terug op het PC226.

 Hoe verder?

Het volstaat niet betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen die later toch weer in vraag gesteld worden. Het komt er op aan dit hele scenario collectief af te blokken. Logistics NV heeft geen bestuurders, in die zin staan we sterk. Het komt erop aan collectief de overstap te weigeren.

De actie vandaag zal niet volstaan. Er is nood aan een actieplan opgesteld en gedragen door de basis. We moeten het verzet tegen het overbrengen van de goederenactiviteit naar een filiaal van privaat recht verbreden. Uitbreiding naar de andere machinistendepots dringt zich op. Maar het is ook nodig ons gevecht samen te brengen met dat tegen de besparingen bij Mobility. Het eerste besparingsplan bedreigt er 1000 statutaire posten. Onder meer in de ateliers staan 650 posten op de helling. Daarnaast moeten we aansluiting zoeken bij de collega’s in de rangeeractiviteit waar de tewerkstelling wordt afgebouwd.

Als maatschappij moet je de discussie voeren over hoe je het vervoer van zowel goederen als personen wilt organiseren. Die discussie moet vertrekken vanuit de noden. Ongeacht de keuze, moeten daar middelen tegenover staan. Als Logistics NV het verspreid verkeer afstoot, betekent dit dat er dagelijks 10000 extra vrachtwagens de baan op gaan. Dat zou een ramp zijn voor het milieu en de mobiliteit.  Vandaag wordt de goederenactiviteit als puur commercieel beschouwd en staat er geen overheidsdotatie tegenover. In Frankrijk zou dit nog wel het geval zijn. Deze activiteit moet weer volledig in publieke handen komen.