Libre Parcours veroordeelt de brutale politieaanval op het protestkamp Val di Susa

We ondersteunen tevens de solidariteitsacties van de valleibewoners en van de arbeiders die aan de tunnel werken. Ook de 8-uren staking van de metaalvakbond Fiom kunnen we alleen maar toejuichen. We doen er alles aan om in Belgische syndicale middens ruchtbaarheid te geven aan de repressie tegen de ‘NO TAV’ campagne.
We zullen niet dulden dat de Europese Commissie de wil van de meerderheid van de bevolking negeert. De getroffen gemeenschap sprak zich uit d.m.v. een petitie. De bezwaren tegen de nieuwe lijn en tunnel kan en mag men niet zomaar naast zich neerleggen. De waterhuishouding van de vallei dreigt verstoord te worden en ook grondverzakkingen kunnen zich voordoen. Uranium en asbest in de bodem riskeren vrij te komen en heel het ecosysteem onder druk komen te staan. Er is nochtans een alternatieve lijn waarvan de capaciteit maar voor 30% benut wordt.
Het is duidelijk dat de belangen van spoormannen en van lokale gemeenschappen botsen met die van de grote bedrijven en de projectontwikkelaars.
Een maatschappelijk debat over hoe we het vervoer van zowel personen als goederen willen organiseren, dringt zich op. Dit vergt niet alleen arbeiderscontrole over en –beheer van het openbaar vervoer, maar ook inspraak van de betrokken gemeenschappen.