Libre Parcours ondersteunt de staking bij de raffinaderij BRC

De directie ontsloeg er drie vakbondsmilitanten omwille van hun deelname aan acties voor een goeie sector CAO. De aanleiding was een ludieke actie waarbij de wielen van een aantal directiewagens werden afgevezen. Deze wagens waren het personeel al langer een doorn in het oog. Tegen alle veiligheidsvoorschriften in gebruikt de directie deze wagens voor verplaatsingen op het bedrijfsterrein.
Het is duidelijk dat de directie gewoon af wil van de vakbondsdelegatie. Ze maakte het rekensommetje en betaalde de ontslagvergoeding uit. Dit is een frontale aanval op de syndicale rechten. Libre Parcours eist de onmiddellijke intrekking van het ontslag van de drie syndicalisten en zal ook aan toekomstige acties deelnemen.
Meer info op De Roeie Petrollamp