Italië. Brutale aanval op vreedzaam protest tegen hogesnelheidslijn

Gisteren bestormden 2.000 agenten een vreedzaam protestkamp in Val di Susa in het noorden van Italië. Daarmee wilden ze de werkzaamheden voor een hogesnelheidslijn door het gebied mogelijk maken. Er werd heel wat geweld en traangas gebruikt. Een aantal activisten van de campagne ‘No TAV’ raakte gewond en leed schade door de gewelddadige aanval op het kamp.
 
Artikel van het CWI, eerder publiceerden we al dit artikel over het verzet in de Val di Susa
De bevolking in de vallei kwam meteen in opstand en blokkeerde verschillende wegen en snelwegen door de vallei. Arbeiders legden het werk neer om de actievoerders te ondersteunen en te verdedigen tegen de politie-aanval. De metaalbond Fiom kondigde meteen een 8-urenstaking in de regio af.
We roepen op om de actievoerders te ondersteunen en hen steunberichten te sturen. Onder de actievoerders is ook Controcorrente (het CWI in Italië) aanwezig. Er is een brede steun voor onze ideeën. Stuur steunberichten naar Marco Veruggio: acroamaticmarco@tiscali.it. Hij zal de berichten vertalen en ter plaatse verspreiden. Hieronder twee protestbrieven, een van het CWI en een van Europarlementslid Paul Murphy. Hier vind je de Engelstalige versies van deze brieven. Stuur je protestbrieven liefst in het Engels (of het Italiaans uiteraard).
 

Protestbrief van het CWI

Met het CWI dat afdelingen, groepen en leden telt in bijna 50 landen, veroordelen we de schandalige en massale aanval door de politie op het vreedzame protestkamp in Val di Susa.
We steunen de solidariteitsacties van de lokale bevolking en de arbeiders die eveneens woedend zijn. We zijn solidair met de metaalvakbond Fiom die opriep tot een achturenstaking in de regio en met gelijkaardige solidariteitsacties van andere vakbonden.
We eisen de onmiddellijke terugtrekking van de politiekrachten en een vergoeding van de opgelopen schade door de actievoerders. We eisen ook dat de regering rekening houdt met wat de lokale bevolking en lokale bewegingen naar voor brengen. De regering moet luisteren naar de vertegenwoordigers van de lokale bevolking en erkennen dat deze vertegenwoordigers het standpunt van de meerderheid verdedigen.
In 2007 was er een petitie die werd ondertekend door 32.000 lokale inwoners uit het gebied dat wordt getrofffen door het project. De petitie werd naar de EU in Brussel gebracht om duidelijk te maken dat de lokale bevolking geen hogesnelheidstrein door hun mooie vallei wil. Dit is immers een bedreiging voor het milieu en voor de gezondheid van de bevolking. Verkozen parlementsleden en lokale raadsleden moeten zich bij het standpunt van de bevolking voegen.
Een jaar geleden bezocht Europees Parlementslid Joe Higgins de activisten. Hij schreef toen: “De hogesnelheidslijn (TAV) waartegen jullie actie voeren, benadrukt wat prioriteit is in Italië en de rest van Europa: de belangen van de grote bedrijven en projectontwikkelaars en niet het milieu en de gewone bevolking.”
We vragen onze afdelingen om protestberichten te sturen en zullen de situatie op de voet blijven volgen.
Voor het internationaal secretariaat van het CWI, Clare Doyle

Protestbrief van Paul Murphy

Ik nam kennis van de gewelddadige aanval op de campagne ‘No TAV’ deze morgen. De aanval werd uitgevoerd door 2.000 agenten die traangas gebruikten. Er zijn verslagen dat een aantal activisten gewond raakten.
Ik veroordeel het geweld tegen de campagne. Dit is een campagne met massale steun in de regio Val di Susa. Ik denk dat het beste antwoord op deze staatsrepressie bestaat uit massaal verzet en acties van de bevolking. Ik steun de oproep voor solidariteitsbetogingen zodat de lokale gemeenschap haar afkeer tegenover deze politie-aanval kan uiten. Ik steun de oproep van de vakbond FIOM om te staken in de regio Val di Susa. Het komt er nu op aan om andere vakbonden deze oproep te laten overnemen en solidariteitsstakingen met de campagne te organiseren.
Ikzelf en onze zusterorganisatie in Italië, ControCorrente, steunen de eisen van de campagne. Ik zal nogmaals vragen dat de EU haar subsidies voor de hogesnelheidslijn Turijn-Lyon stopzet. Jammer genoeg kan ik niet aan jullie protestacties deelnemen omdat ik op de Freedom Flotilla naar Gaza zit. Maar ik zal jullie strijd verder nauwgezet volgen. Ik wil jullie nogmaals bevestigen dat ik alle mogelijke politieke en praktische steun wil verlenen aan de campagne.

Solidaire groeten vanwege Paul Murphy