Fraude bij schoonmaakcontracten?

Maandag vielen de speurders binnen bij het hoofdkantoor van de NMBS-Holding. Aanleiding was een onderzoek naar fraude bij de onderhoudscontracten. De Holding staat in voor het onderhoud en de schoonmaak van de kantoorgebouwen en heel wat stations. Bij het toekennen van de contracten aan private schoonmaakfirma’s zou sprake geweest zijn van corruptie. Toplui kregen smeergeld. Dit maakt eens te meer duidelijk dat het uitbesteden van contracten geen goede zaak is. Waarom wordt de schoonmaak van de kantoren en stations niet door de NMBS zelf gedaan?