Persmededeling ACOD-Spoor

Hieronder de persmededeling die door ACOD-Spoor werd verstuurd met daarin ook de aankondiging dat er een actieplan zal komen voor de maand november.
Het nationaal uitvoerend bureau van de sector spoor van de ACOD heeft op donderdag 7 oktober 2010 vergaderd en de stand van zaken opgemaakt van de onderhandelingen, na de vergadering van het sturingscomité op maandag 4 oktober 2010 en die van de nationale paritaire subcommissie van woensdag 6 oktober 2010 betreffende de eisen die eerder zijn gesteld met betrekking tot:
– Het dossier CARGO
– Het sociale overleg binnen de NMBS-groep.

Nu duidelijk blijkt dat de gegeven antwoorden ontoereikend zijn, heeft de sector spoor van de ACOD beslist om een sociaal actieplan in uitvoering te brengen.

A. Dit plan vangt aan op maandag 11 oktober 2010 met:

  • – De volledige blokkering van het “goederen”verkeer op het Belgische spoornet,
  • – Algemene informatievergaderingen voor het personeel, met werkonderbreking en mogelijke storingen in al het treinverkeer
    B. Algemene 24-urenstaking van zondag 17 oktober 2010 om 22.00u tot maandag 18 oktober 2010 om 22.00u.

    Na afloop van deze acties zal het nationaal bureau opnieuw bijeenkomen om de toestand te evalueren en indien zou blijken dat geen aanzienlijke vooruitgang is geboekt, zou in de loop van de maand november een actieplan met beurtstakingen per district worden opgesteld.