ACOD-Spoor. Naar een staking op 11 oktober?

ACOD-Spoor zond volgend persbericht rond:
Het nationaal uitvoerend bureau van de sector Spoor heeft op donderdag 23 september 2010 vergaderd. Deze instantie heeft zich uitgebreid gebogen over de huidige rampzalige toestand waarin de NMBS-groep zich al maanden bevindt.
In verband met het dossier CARGO…Hoewel er eindelijk een meer positieve evolutie merkbaar is in dit dossier, blijft het, in sociaal opzicht, onvoldoende en rept het vooral met geen woord over de garantie voor en het voorbestaan van de statutaire werkgelegenheid, vooral dan in de “RAIL CARGO CENTRA”.

In verband met de andere dossiers reizigers…

Na het supplement van 7euro dat de reizigers moeten betalen als ze hun internationale biljetten aan het loket willen aankopen en, op termijn, de voorspelbare weerslag op de werkgelegenheid, worden momenteel nog altijd studies gemaakt om alternatieve kanalen te ontwikkelen voor de verkoop van biljetten voor het nationale treinverkeer, met nog altijd de afschaffing van 200 werkposten en de sluiting van loketten in 45 stations in het vooruitzicht.

Andere dossiers “allerlei”…

* De innig van de vergoeding DIABOLO is nog altijd niet geregeld (nochtans is de oplossing sinds begin dit jaar beloofd voor het spoorwegpersoneel)

* Tal van vacante posten bij infrastructuur worden niet aangevuld (vakbedienden sporen en gespecialiseerde vakbedienden sporen)

* De beloofde volledige filière voor de werknemers sporen is nog altijd niet in orde

* De in het sociale akkoord 2008 – 2010 beloofde premies, die vanaf 1 juli 2008 dienden te worden uitbetaald, laten op zich wachten

* De directie Informatica “ICTRA” doet een beroep op tientallen zwaar betaalde consultants en negeert de “eigen werknemers”

Als we op 4 oktober tijdens het sturingscomité en/of op 6 oktober tijdens de nationale paritaire subcommissie geen positieve antwoorden krijgen, bestaat het gevaar dat het spoorwegpersoneel op maandag 11 oktober 2010 effectief over zal gaan tot een algemene staking.