Gesprekken toekomst NMBS Logistics zitten muurvast

De nieuwssites hebben vandaag zowat allemaal een bericht over de onderhandelingen bij NMBS Logistics:

Het dossier over de filialisering van NMBS Logistics lijkt opnieuw muurvast te zitten. De christelijke vakbond zegt dat de directie tijdens een samenkomst van het sturingscomité van de spoorwegmaatschappij geen garanties heeft kunnen geven over de sociale aspecten van de filialisering van de vrachtdivisie. De vakbond eist onder meer dat een aantal taken als een spoorgebonden activiteit zouden worden gedefinieerd, die verplicht door statutairen zouden moeten worden uitgevoerd. Dat zou ook garanties moeten bieden bij een eventuele toekomstige verkoop aan een investeerder. Eind deze maand zal de vakbond naar eigen zeggen een definitief standpunt bepalen, maar voegt er aan toe dat daarbij eventueel tot acties zal kunnen besloten worden. Het herstelplan van de divisie werd begin dit jaar op Europees vlak goedgekeurd, maar er is nog altijd geen akkoord met de vakbonden. De socialistische vakbond ACOD heeft al een stakingsaanzegging lopen.

Waarom geen algemeen verzet tegen het volledige project van filialisering?