Overwinning voor personeel onderhoudsfirma Londense metro

Het personeel van Tube Lines, een onderhoudsbedrijf bij de Londense metro, won een loonsverhoging na een reeks acties. Het management heeft zich jarenlang verzet tegen onderhandelingen met het personeel en stelde zich arrogant op tegenover vakbondsvertegenwoordigers. De druppel die de emmer deed overlopen, was het voorstel om het personeel slechts een loonakkoord van 1% aan te bieden en tegelijk de arbeidsvoorwaarden aan te pakken. De strijdbare vakbond RMT hield een raadpleging van haar leden, 90% was voor een stakingsactie. Het voorstel van de directie ging meteen omhoog naar 3,5% en er kwamen toegevingen op het vlak van de arbeidstijden. Er werd gedreigd dat dit voorstel te nemen of te laten was en dat het bij stakingsacties niet meer zou gelden. Hierop werd eind juni alsnog gestaakt gedurende 48 uur. Ander metropersoneel steunde de staking en weigerde ook te werken. Toen het management daartegen protesteerde, werd met een algemene staking bij de metro gedreigd. Er kwamen nieuwe onderhandelingen bij Tube Lines en daarbij werd 4,5% loonsverhoging beloofd, het voorstel om de uurroosters te veranderen werd ingetrokken en er kwam een garantie dat er geen gedwongen ontslagen zullen komen.