Betoging in Lille op 13 april 2010 tegen het Europese Spoorwegbureau

Onderstaande tekst is overgenomen van de website van ACOD Spoor:Praktisch:
De actie gaat door te Lille Frankrijk op 13/04 om 9u30
We verzamelen aan het station van Lille Europe (Plein Mitterand)
De actie verloopt ter plaatse (we gaan dus niet gaan wandelen)
– toespraken zijn voorzien
– persconferentie
– er is een aanvraag gedaan om met een delegatie ontvangen te worden op het Europees Spooragentschap
De actie gaat door in samenwerking met de Britse en Franse vakbonden.
De actie is afgelopen om 11u

Brussel, 1 april 2010

Betoging te Lille op 13 april 2010 tegen het Europese Spoorwegbureau

Samenkomst om 9u30 aan het station van Lille Europe, Frankrijk

VOOR DE SPOORWEGVEILIGHEID: NEE TEGEN DE PRIVATISERING VAN HET SPOORWEGVERKEER DOOR DE EUROPESE UNIE

We eisen van het Europese Spoorwegbureau (ERA) dat het zich ertoe verbindt de spoorwegveiligheid en de tewerkstelling niet opoffert ter bevordering van de concurrentie en rendabiliteit.

We merken op:

ERA is verantwoordelijk voor de toepassing van de regels die de Europese Binnenmarkt via de nationale spoorwegsystemen beheersen,
Sinds de liberalisering van het goederenvervoer per spoor in 2006 maken de spoorbonden zich ernstige zorgen over de veiligheid n.a.v. een reeks ongevallen die hadden kunnen worden vermeden. Bij deze ongevallen in de tunnel onder het Kanaal waren ook private spoorwegmaatschappijen voor goederenvervoer betrokken (21 augustus 2006 en 11 september 2008), in Montauban (26 april 2008), in Livernan (21 mei 2009) en in Viareggio (29 juni 2009),
De Intergouvernementele Commissie (IGC) voor de tunnel onder het Kanaal onderzoekt de veiligheidsregels van het verkeer in de tunnel ten einde te beantwoorden aan de eisen van de Europese Unie om het internationale reizigersverkeer vanaf 1 januari 2010 open te stellen voor concurrentie,
Het Britse secretariaat van de veiligheidsautoriteit van de IGC verklaarde dat het, rekening houdend met de Europese spoorwetgeving, hoog tijd wordt dat men zich afvraagt of de huidige veiligheidsregels pertinent blijven,
Eurostar is de enige spoorwegmaatschappij voor de exploitatie van reizigerstreinen die het vigerende veiligheidssysteem nakomt,
De huidige herziening van de veiligheid heeft als doel de voorwaarde af te schaffen volgens de welke de reizigerstreinen die gebruik maken van de tunnel in twee moeten kunnen worden gesplitst en in verschillende richtingen moeten kunnen vertrekken,
De nooduitgangen van de deuren van de belangrijkste tunnels die toegang verschaffen tot de noodtunnel bevinden zich op 375 meter van elkaar. Een trein met een standaardlengte zou op een zekere afstand van een nooduitgang kunnen geblokkeerd raken, waardoor de passagiers verplicht zijn – eventueel door de rook – langs de sporen te lopen om de uitgang te bereiken,
Wij verwerpen elke afzwakking van de operationele veiligheidsregels die het grensoverschrijdende spoorverkeer regelen. Wij vrezen dat de openstelling voor mededinging, opgenomen in de spoorpakketten van de EU, het de nationale en internationale overheden mogelijk maakt de belangen van de concurrentie te stellen boven de veiligheid.

Wij roepen ALLE transportvakbonden en organisaties die het openbaar vervoer en het leefmilieu verdedigen op zich te verzetten tegen de systematische vernietiging van de nationale spoornetten, de tewerkstelling en de veiligheidsnormen naar aanleiding van de liberalisering van het spoorwegverkeer – opgenomen in de spoorwegpakketten van de Europese Unie.

Wij vragen:

De ontwikkeling op lange termijn van een kwalitatief en sociaal verantwoord geïntegreerd spoorwegsysteem dat eigendom is van de overheid,
De ontwikkeling van een spoorwegsysteem met aangepaste beroepsopleidingen en aandacht voor de gezondheid en veiligheid van het personeel. Op die manier kunnen er betere en kwalitatieve diensten verleend worden die veilig zijn voor de gebruikers,
De opwaardering van de spoorweglieden. Opwaardering via loonsverhogingen, de verbetering van de arbeidsomstandigheden, gewaarborgde rechten, een permanente en statutaire tewerkstelling. Men moet erkennen dat het personeel de kern vormt van de verkeersindustrie,
Een beter systeem voor collectieve onderhandeling en een manier om de arbeidsconflicten op te lossen, gebaseerd op de veronderstelling dat de onderhandeling van de arbeidsomstandigheden het symbool is van sociale vooruitgang.
De spoorwegpakketten van de EU, die een doorgedreven liberalisering inhouden, zijn in strijd met de vakbondsperspectieven en hebben een negatief effect op onze maatschappijen, de treinreizigers en het personeel. Daarom roepen we op voor een massabetoging voor de zetel van het Europese Spoorwegbureau te Lille op dinsdag 13 april 2010 (Europees Spoorwegbureau, Espace International, 299 Boulevard de Leeds, 59777 Lille – Frankrijk).