Lijst-Dedecker pleit voor loonsverlagingen bij het spoor

Lijst Dedecker laat haar ware asociale gezicht zien in het Europees parlement. Het gebrek aan middelen voor veiligheid en infrastructuur wordt door Derk-Jan Eppink (LDD) toegeschreven aan de uitgaven voor de lonen die te hoog liggen omdat de vakbonden te sterk zouden staan… Hieronder de volledige tussenkomst van Eppink.
“Als er een treinongeluk gebeurt in Engeland zegt men snel: “dat komt wegens de privatisering van de spoorwegen.” De Belgische spoorwegen krijgen naar verhouding de meeste subsidies van de hele Europese Unie. België geeft 32 eurocent aan de spoorwegen per passagier per kilometer, tweede is Frankrijk met 24 eurocent, in Nederland 15 eurocent, in Engeland 4 cent.
“Ondanks al die subsidies heeft de Belgische spoorwegen ook nog een schuld van 10 miljard euro. Waar gaat het geld dan naar toe? Als ik kijk naar de infrastructuur dan valt de verwaarlozing op. Alles is oud en versleten. Is het veiligheidssysteem soms ook verwaarloosd? Misschien gaat teveel geld naar salarissen van personeel wegens de macht van de vakbonden. In België zijn de spoorwegen een socialistisch domein en wordt het slecht bestuurd.”